Kraj nie zostanie zamknięty dla podróży zagranicznych

Pomimo ostrych zasad izolacji, jakie proponuje krajowy Zespół ds. Zdrowia Publicznego, pojawiają się głosy wskazujące, że „lockdown”, nie powinien, a nawet nie może być wprowadzony, ponieważ zagrażać to będzie kruchej i mocno dotkniętej kryzysem już teraz gospodarce.

Minister środowiska Eamon Ryan stwierdził, iż Irlandia, nie może wprowadzić blokady granic, więc ponownej pełnej izolacji, gdyż takie działanie, negatywnie wpłynie na obroty gospodarcze, co z całą pewnością pogłębi jej zły stan ekonomiczny. Minister Ryan dodał, że nie ma obecnie żadnych planów, by ponownie zamykać granice, więc międzynarodowy ruch lotniczy i morski, odbywać się będzie nadal.

Lider Green Party stoi na stanowisku, które przystosowuje wszelkie koronawirusowe przepisy dotyczące podróży zagranicznych do wytycznych Unii Europejskiej, a w tych, nie ma żadnej wzmianki, że blokady granic powinny być wprowadzane, nawet w przypadku wzrostu ilości zakażeń.

Ryan zaznaczył, że nowy plan podróży zagranicznych, wejdzie w życie wraz z przyjęciem budżetu i z całą pewnością można go będzie nazywać europejskim, bo opracowany jest na podstawie zaleceń płynących z Brukseli. Wprowadzone zostaną natomiast kolorystyczne określenia zagrożeń dla poszczególnych państw, a te, opierać się będą na wytycznych przyjętych przez Komisję Europejską. Eamon Ryan podkreślił, iż rząd, chce teraz zmienić strategię podróży międzynarodowych i dostosować ją do przepisów, jakie obowiązują na kontynencie europejskim.

Z takich zapowiedzi zadowoleni są przewoźnicy lotniczy i morscy, chociaż i oni mówią, że nowe zasady podróżowania, przynajmniej przy wyższych poziomach ograniczeń, powodować będą dla nich pewne perturbacje.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
Nie izolują się, p
Zmiana prawa o repre
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian