Krach podróży zagranicznych w Irlandii

Jak podaje Central Statistics Office, czerwiec jest, jak do tej pory, najgorszym miesiącem dla branży turystycznej, a to może oznaczać, że sektor za chwilę zgłaszać będzie dużą ilość upadłości.

Z danych CSO wynika, że w szóstym miesiącu tego roku zanotowano 57 100 przyjazdów na wyspę, a 73 900 osób z niej wyjechało. Spośród przyjeżdżających do Irlandii, większość, bo 70,4% stanowili podróżni, którzy korzystali z transportu lotniczego, a niecałe 30 proc. przypłynęło na wyspę promami. Czerwiec już teraz branża nazywa tragicznym, ponieważ tak małej ilości podróży do i z Irlandii, nie notowano w historii kraju.

CSO dla porównania podaje wyniki dla czerwca 2019 roku, a w tych widzimy, że ruch pasażerski w obu kierunkach wyniósł wtedy ponad 2 miliony osób. W związku z tym Urząd Statystyczny stwierdził, że przyjazdy na wyspę spadły o 97,1%, natomiast wyjazdy o 96,4%.

W pierwszej połowie roku z zagranicy przybyło do Irlandii 3.186,700 osób, a wyjechało 3.173,300. To z kolei stanowiło spadek odpowiednio o 65,9% i 66,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Bogdan Feręc

Źr: CSO

Polska-IE: Udostępnij...
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish