Kościelna rezerwacja miejsc

Kościoły w Irlandii przygotowują się do ponownego otwarcia i tworzą nowe zasady, na jakich wierni będą mogli uczestniczyć w Mszach Świętych.

Kapłani poproszeni zostali przez swoje władze zwierzchnie, aby w parafiach powołać zespoły, które zajmą się przygotowaniem zasad, jakie obowiązywać będą podczas samych nabożeństw, jak i w chwili odwiedzin kościołów. Chodzi tutaj o przestrzeganie zasady dystansu społecznego, co ma zagwarantować uczestnikom mszy bezpieczeństwo zdrowotne, głównie osobom starszym.

Jedną z zasad, która już wkrótce może być wprowadzona, jest ta, która mówi o rezerwacji miejsca w kościele, a będzie tego można dokonać online. Uczestnicy nabożeństw będą też namawiani, aby na czas wizyty w domu modlitwy nakładali na twarze maseczki, by dodatkowo zabezpieczyć się przed zakażeniem.

W kościołach zostaną wytyczone strefy odstępu między wiernymi, a i wyłączone będą z użytku niektóre strefy. Prawdopodobnie i kropielnice nie będą użytkowane, ale ta decyzja, nie została jeszcze podjęta, jednak z całą pewnością będzie się namawiać wiernych, żeby jeszcze przez jakiś czas z nich nie korzystali.

W dokumencie ramowym, jaki został przesłany do kościołów, mówi się też o zachowaniu szczególnej dbałości o czystość, więc chodzi tu o codzienne dezynfekcje, przede wszystkim miejsc, z którymi kontakt mają wierni, czyli ławki, uchwyty i poręcze.

Nie jest do końca jasne, jak wyglądać będzie przyjmowanie przez wiernych katolickich Ciała Chrystusa, ale w tym przypadku zasady raczej będą zmienione i kapłan kłaść je będzie na dłoni wiernego.

Kościoły w Irlandii otwarte zostaną 29 czerwca.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij...
KOMUNIKAT PRASOWY: P
Darmowe maseczki na
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish