Koronawirus – sytuacja w Irlandii i zalecenia dla podróżujących

Informacja dla obywateli polskich przebywających i planujących podróż do Irlandii na temat zachorowań na zapalenie płuc spowodowane koronawirusem.

Zachorowania w Irlandii

Szczegółowe raporty na temat liczby i zasięgu zakażeń w Irlandii znajdują się na stronie Departamentu Zdrowia.

Zalecenia dla podróżujących

W przypadku osób przebywających na terenie Irlandii Generalny Inspektor Sanitarny zaleca zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Zalecenia władz polskich dla podróżujących do Irlandii i innych krajów można znaleźć na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zalecenia dla osób przebywających w Irlandii

Władze irlandzkie zalecają, aby osoby przylatujące lub przypływające do Irlandii promem organiczyły swoje przemieszczanie przez 14 dni (oprócz Irlandii Północnej). Od 28 maja br. przy przekraczaniu granicy Irlandii obowiąkowo należy wypełnić Passenger Locator Form. Za brak jego wypełnienia grozić może kara do 2,5 tys. euro lub areszt do 6 miesięcy. 

Zwolnione z obowiązku wypełnienia formularza  są:

 • osoby przybywające z Irlandii Północnej;
 • osoby podróżujące tranzytem przez Irlandię (bez noclegu);
 • posiadacze świadectwa dla pracowników transportu międzynarodowego;
 • kierowcy pojazdów ciężarowych, którzy przebywają na terenie Irlandii w trakcie wykonywania swoich obowiązków;
 • załogi statków powietrznych, w tym piloci, którzy przebywają w Irlandii w trakcie wykonywania swoich obowiązków;
 • załoga statków morskich, w tym kapitanowie, którzy przebywają w Irlandii w trakcie wykonywania swoich obowiązków;
 • zagraniczni dyplomaci.

Sczegóły dostępne są na stronach HSEgov.ie i Citizen Information

Rząd opublikował listę krajów, z których podróżni nie będa musieli przy przekorczeniu granicy ograniczać swojego przemieszczania. Będzie ona weryfikowana co 14 dni. W chwili obecnej znajdują się na niej: Cypr, Estonia, Finlandia, Gibraltar, Grecja, Grenlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Monaco, Norwegia, San Marino, Słowacja, Węgry, Włochy. 

Szczegóły na stronach: merrionstreet.ie i dfa.ie.

Władze irlandzkie zalecają następujące zachowania pomagające uniknąć zakażenia:

 • regularne mycie rąk;
 • zasłanianie ust i nosa chustką lub rękawem w okolicy łokcia przy kichaniu i kasłaniu;
 • wyrzucenie chustki do śmieci i umycie rąk;
 • mycie i dezynfekcja często dotykanych przedmiotów i powierzchni;
 • pozostanie w domu w przypadku podejrzenia jakiejkolwiek infekcji;
 • unikanie dużych skupisk ludzi;
 • zachowanie bezpieczengo dystansu – 2m;
 • unikanie podróży, które nie są konicznie i regularne sprawdzanie komunikatów dla podróżujących na stronie Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu – zalecenie obowiązuje do odwołania

Nie zaleca się:

 • dotykania oczu, nosa i ust brudnymi rękoma;
 • udostępniania przedmiotów, które dotykają twoich ust np. butelek i puszek;
 • podawania rąk.

W przypadku wystąpienie symptomów choroby (kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, wysoka gorączka) i pogorszenia się stanu zdrowia należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym lub pogotowiem ratunkowym pod numerami 112 lub 999 oraz unikać kontaktu z innymi poprzez samoizolacje. Odradza się osobiste wizyty w gabinetach lekarskich lub na oddziałach ratunkowych. Jeżeli nastąpił kontakt z osobą zarażoną, irlandzkie służby medyczne skontaktują się z Tobą.

Infolinia Zarządu Służby Zdrowia (HSE) 1850 24 1850.

Szczegółowe informacje dotyczące wirusa oraz zaleceń prewencyjnych znajdują się na stronie Zarządu Służby Zdrowia HSE.

Władze irlandzkie w związku z pandemią COVID-19 zadecydowały, że szkoły i szkoły wyższe zostaną otwarte od nowego roku akademickiego 2020/2021 (wrzesień/październik). 

Owołane zostały egzaminy maturalne. Uczniowie będą mogli odebrać skalkulowaną ocenę lub wziąć udział w egzaminie pisemnym w terminie późniejszy. Szczegóły są dostępne tutaj.

Odwołano czerwcowe egzaminy gimnazjalne (Junior Certificate) i zastąpiono je alternatywnymi formami zaliczeń (egzaminami szkolnymi), które mają odbyć się na początku nowego roku szkolnego. Komunikat w tej sprawie znajduje się na stronie Departamentu Edukacji.

Informacje dotyczące aktualnych zaleceń dostępne są na stronie rządowej gov.ie.

Rząd irlandzki w dniu 01.05.2020 r. przedstawił plan stopniowego znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Wspomniany plan zakłada 4 fazy. Szczegóły dostępne są na stronie gov.ie.

Aktualizacja 29.06

Premier ogłosił przejście do trzeciej fazy planu stopniowego znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 29.06 wprowadzono następujace zmiany:

 • podróżowanie: bez ograniczeń po terytorium całego kraju; zaleca się unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne; 
 • utrzymana zostaje zasada zachowania dwu metrowego bezpiecznego odstępu;
 • otwarte zostały: muzea, galerie sztuki, teatry, kina, sale koncertowe, domy modlitwy i kościoły, sale gimnastyczne, kluby sportowe i publiczne baseny, żłobki, przedszkola, kluby opieki nad dziećmi, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, salony spa, szkoły nauki jazdy, kawiarnie i restauracje zapewniające na miejscu żywność i napoje, puby i bary hotelowe działające jako restauracje, hotele, hostele i kepmpingi;
 • dozwolone są spotkania w pomieszczeniach grup do 50 osób, jeżeli przestrzegane są zasady zdrowia publicznego;
 • dozwolone są spotkania plenerowe grup do 200 osób, jeżeli przestrzegane są zasady zdrowia publicznego;
 • praca zdalna jest zalecana dla pracowników, którzy mogą wykonywać swoje obowiązki z domu;
 • zaleca się, aby ograniczyć korzystanie z transportu publicznego tylko do wyjątkowych sytuacji; w miarę możliwośći zaleca się korzystanie z roweru lub przemieszczanie się pieszo; szczegółowe informacje dotyczące zmian w transporcie publicznym są dostępne na stronie Transport For Ireland
 • zaleca się noszenie masek na twarzy w sklepach i transporcie publicznym oraz w miejscach, w których nie można przestrzegać zasady zachowania bezpiecznego odstępu;

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie gov.ie

Przydatne informacje dotyczące działań władz miejscowych w związku z pandemią COVID-19 są również dostępne na stronie Citizen Information.

Departament Zatrudnienia i Opieki Socjalnej uruchomił infolinię, na której można uzyskać informacje dotyczące Pandemic Unemployment Payment: 01 248 1398 oraz 1890-800-024. Linie są czynne od 9.00 do 17.00. Szczegóły dotyczące zasiłku dostępne na stronie gov.ie  

Szczegóły dotyczące programu wsparcia dochodu (Wage Subsidy Scheme) dostępne są na stronie gov.ie. 

Departament Biznesu, Przedsiębiorczości i Innowacji uruchomił infolinię dla firm jako formę ich wsparcia w związku z pandemią COVID-19. Tel: +353 1 631 2002, email: infobusinesssupport@dbei.gov.ie. Dodatkowe informacje na stronie: Departamentu Biznesu.

Deaprtament Rolnictwa, Żywności i Spraw Morskich uruchomił infolinię dla rolników w związku z pandemią COVID-19. Tel: 076 106 44 68, czynny w godzinach 9.30-12.30 i 14.00-17.00. Dodatkowe informacje na stronie Departamentu Rolnictwa.

Departament Zdrowia uruchomił  inicjatywę, która ma wspierać potrzeby społeczeństwa w zakresie zdrowia psychicznego podczas kryzysu COVID-19. Na stronie gov.ie/together znajdują się porady oraz adresy do podmiotów świadczących usługi z tego zakresu w formie on-line lub telefonicznie.

Dodatkowo rząd uruchomił inicjatywy:

 • gov.ie/letsplayireland, która ma być skierowana do dzieci i rodziców; na stronie znajdują się porady dotyczące organizacji czasu wolnego dla małoletnich w czasie pandemii;  
 • gov.ie/parents, gdzie zawarte są informacje wspierające rodziców m.in. z zakresu wychowania i nauki.

Informacja o Forum Społecznościowym „Community Call” w języku polskim jest dostępna tutaj.

Porty w Dublinie i Rosslare są otwarte. Aktualne informacje o rejsach znajdują się na stronach przewoźników Irish FerriesStena Line i Britanny Ferries.

Lotniska w DublinieCork i Shannon pozostają otwarte.

Zalecenia dla powracających do Polski.

W razie podejrzenia zakażenia koronawirusem, można  skorzystać z linii alarmowej najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Atkualne informacje oraz zalecenia władz polskich w związku z COVID-19 są dostępne tutaj

Telefoniczna Informacja Pacjenta NFZ: 800 190 590, +48 22 125 66 00.

Osoby zamierzające przekroczyć granicę Francji niezależnie od celu podróży zobowiązane są do wypełnienia i wydrukownia deklaracji celu podróży

Materiały

Deklaracja celu podróży ENG
attestation​_deplacement​_international​_tr​_en-2.pdf 0.10MB
Passenger​_Locator​_Form
Passenger​_Locator​_Form.pdf 0.53MB

Gov.pl

Polska-IE: Udostępnij...
Odznaczenia za zasł
Brytyjska sieć redu
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish