Koronawirus da Irlandii ławki

Minister ds. Rozwoju Wsi i Społeczności Heather Humphreys opublikowała dzisiaj pierwszą grupę obszarów, które zostały zatwierdzone do finansowania w ramach rządowego pakietu wsparcia COVID-19.

Ten pakiet stymulujący zawiera 10 mln € dla miast i wsi oraz 5 mln € na modernizację, poprawę funkcjonalności obiektów i placówek kultury, ale także 2 mln € na wsparcie dla wysp. Z zapowiedzi minister wynika, że pierwsze 106 irlandzkich małych miast i miasteczek, otrzyma kwotę 2,8 mln €, co zostało już zatwierdzone do finansowania.

Wszystkie miasta i miasteczka będą mogły przeznaczyć pieniądze na cele związane przystosowaniem się tych miejsc do popandemicznych wymagań, ale też na wsparcie dla przedsiębiorców i społeczności wiejskich. W ramach tych środków będzie można przeprowadzić remonty chodników i traktów pieszych, zwiększyć ilości ławek i miejsc siedzących dla klientów sklepów i restauracji, wyznaczenie większej ilości obszarów chronionych, a także wypoczynkowych, polepszenie ośrodków w ramach działania społecznościowego, ale i umożliwienie pracy zdalnej. Pieniądze będzie można wykorzystać również na dostosowanie przestrzeni publicznej, w tym placów zabaw i terenów zielonych do wymagań dystansu społecznego. Z kwot, jakie zostaną przekazane, będzie można również tworzyć „kawiarnie rowerowe”.

Minister Humphreys powiedziała:

– Niezwykle ważne jest, abyśmy zwiększyli ruch w niewielkich wiejskich miastach i wsiach, wspierając je w przystosowaniu się do tej tzw. nowej normalności w wyniku COVID-19. Fundusze te przyniosą korzyści społecznościom poprzez zmianę krajobrazu ulic, tak aby ludzie mogli bezpiecznie robić zakupy, pracować i utrzymywać kontakty towarzyskie. Władze lokalne w całym kraju opracowują kreatywne i innowacyjne propozycje, aby zwiększyć odwiedzalność i pomóc firmom w naszych wiejskich miastach i wsiach. Ta ogłoszona dzisiaj transza finansowania jest częścią zwiększonego programu miast i wsi o wartości 25 milionów euro, który będzie nadal odnawiać społeczności wiejskie w całej Irlandii.

Kolejne środki w ramach programu zostaną przedstawione w nadchodzących tygodniach, a ogółem 500 miast i wsi, otrzyma rządowe wsparcie jeszcze w tym roku, dodała minister.

*

Przy okazji, można by ustawić jeszcze trochę więcej koszy na śmieci, skoro już idziemy w kierunku wypoczynku wiejsko-małomiasteczkowego.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Rural and Community Development

Polska-IE: Udostępnij
Niebezpieczne meduzy
Czy bycie aktywnym j
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian