Koordynacja unijnego wsparcia w ochronie zdrowia na lata 2021-2027

Zainaugurował działalność komitet sterujący do spraw koordynacji wsparcia w ochronie zdrowia. Został powołany decyzją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Umowy Partnerstwa do spraw zdrowia na lata 2021-2027.

Komitet będzie koordynował plany działań wynikające z Polityki Spójności obejmujące programy krajowe i regionalne w sektorze zdrowia w nowej unijnej perspektywie finansowej. Chodzi m.in. o przygotowanie rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów w obszarze zdrowia, przyjmowanie planów działań w tym sektorze, opracowywanie rozwiązań służących efektywnemu wydatkowaniu unijnych środków. Ponadto gremium to będzie prowadziło politykę komunikacyjną dotyczącą innych instrumentów wsparcia w ochronie zdrowia.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, informując o inauguracji prac komitetu, podał, że w tym regionie łączna alokacja przewidziana na realizację wszystkich przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia w latach 2014-2020 wyniosła 1 mld 583 mln zł. Do końca 2022 roku wydano 1 mld 50 mln zł. Ponadto wartość projektów z obszaru zdrowia dedykowanych walce z COVID-19 wyniosła 282 mln zł. Wsparcie finansowe uzyskało 41 podmiotów leczniczych.

Jak poinformowano w komunikacie, woj. małopolskie jest liderem pod względem liczby ludności objętej usługami zdrowotnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wsparcie na te cele ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Małopolska w 2022 roku dotarło do ponad 3,3 mln osób. Kolejne były województwa: pomorskie z wynikiem 1,8 mln i kujawsko-pomorskie, gdzie „zdrowotny” RPO objął 1,3 mln osób.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Fot. KE

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Bezrobocie na stały
Co czwarta osoba na