KONTROLE POLICJANTÓW NA DWORCACH, STACJACH, W POCIĄGACH POD KĄTEM PRZESTRZEGANIA NOWYCH OBOSTRZEŃ

Funkcjonariusze z Komisariatu Kolejowego we Wrocławiu w obliczu wprowadzonych nowych obostrzeń dotyczących koronawirusa, podjęli szersze działania. Policyjne patrole sprawdzają, czy podróżujący koleją stosują się do obowiązujących nakazów, zakazów i ograniczeń w tym: zachowania odległości czy przestrzegania obowiązku zasłaniania twarzy. Przeprowadzane są kontrole pojazdów transportu publicznego, sprawdzane są też dworce, stacje i przystanki kolejowe.

Patrole piesze i zmotoryzowane, posterunki stałe, kontrola oraz obserwacja terenów kolejowych, komunikaty wygłaszane przez megafon – to już codzienność na wrocławskich dworcach w obliczu walki z pandemią koronawirusa. Wszystko to w ramach służby społeczeństwu, w trosce o zdrowie podróżujących i mieszkańców mieszkańców.

Funkcjonariusze sprawdzają czy osoby nie gromadzą się bez potrzeby, czy zasłaniają usta i nos podczas przebywania na dworcach oraz w transporcie publicznym, czy zachowują dystans społeczny. Na co dzień policjanci reagują na takie sytuacje. Jak sami przyznają, w większości przypadków wystarczy zwykłe upomnienie czy zwrócenie uwagi, niestety nie zawsze. Wtedy nakładany jest mandat karny lub kierowany jest wniosek do sądu.

Zachowajmy zdrowy rozsądek. Dbajmy o nasze bezpieczeństwo. Respektujmy polecenia wszystkich służb. Nasze działania mają na celu zminimalizowanie szans na rozszerzenie się panującej epidemii.

asp. szt. Monika Kaleta
Źródło: Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu

Polska-IE: Udostępnij
Już setka dzieci za
LiryDram – pandemi
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian