„Konsument jutra” wśród ważnych tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2020!

Kierunki zostały wyznaczone – wiemy już, jakie nurty tematyczne określą kształt najważniejszej debaty gospodarczej w Europie Centralnej. Zrównoważony rozwój gospodarki mierzącej się z wyzwaniami środowiskowymi i kryzysem klimatycznym oraz dominujące trendy technologiczne i rynkowo-konsumenckie – oto filary przyszłorocznego Kongresu.

Wydarzenie o takiej skali, znaczeniu i wynikających z nich powinnościach musi jednak objąć całość problemów gospodarki. Dlatego zakres zainteresowań Kongresu jest tak szeroki i różnorodny. Bogaty jest już hasłowy zestaw wybranych priorytetów.

Merytoryczne ramy XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego wyznaczają następujące tematy:

· Europejski Zielony Ład. Cele, narzędzia i skutki polityki ochrony klimatu – wraz z wpływem tych działań na konkurencyjność gospodarki

· Transformacja sektora energii i wspierające ją technologie; rozwój energetyki odnawialnej i elektromobilności

· IV rewolucja przemysłowa i Przemysł 4.0. Cyfrowe technologie zmieniające świat (chmura, sztuczna inteligencja, 5G i inne)

· Modele biznesowe zmieniające tradycyjną gospodarkę, rynek usług i handel. E-commerce. Nowy konsument – nowe wymagania

· Sprawiedliwa transformacja regionów i branż związanych z węglem i emisją CO2

· Globalna ekspansja firm. Umowy dwustronne vs bariery w handlu i współpracy gospodarczej.

· Zrównoważony, inteligentny rozwój miast. Walka ze smogiem. Mobilna rewolucja.

· Biznes i gospodarka. Jak przygotować się na spowolnienie? Inwestycje zagraniczne. Narodowi Czempioni. Zarządzanie koncernami a doświadczenia start-upów.

Pierwsza wersja programowego dokumentu powstała z udziałem partnerów, sympatyków wydarzenia i internautów zainteresowanych Kongresem. Doceniamy tę aktywność. Dziękujemy wszystkim, który nadesłali swoje propozycje. I prosimy o jeszcze…

To bowiem koniec pierwszego etapu pracy nad agendą Kongresu. Teraz pora odnieść się do zebranych w całość, wstępnie opracowanych i uporządkowanych propozycji.

– Jakiego ważnego tematu tu brak?
– Co można ująć trafniej, ciekawiej?
– Co wymaga komentarza lub uzupełnienia?

Zostało niewiele czasu. Na uwagi do załączonej tematyki czekamy do 20 grudnia.

Termin Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2020 zostanie podany wkrótce.

WIĘCEJ NA WWW.EECPOLAND.EU.

DlaHandlu.pl>>>

Polska-IE
Premier w Auschwitz:
Studio Dublin – op
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish