Konsultacje społeczne projektu ustawy o systemie praw konsumenta 2021 r

Departament Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia poszukuje opinii zainteresowanych stron na temat projektu ustawy o prawach konsumentów. 

Projekt ustawy skonsoliduje i zaktualizuje przepisy prawne regulujące główne rodzaje umów konsumenckich.

Osoby lub organizacje, które mają wyłączny lub dominujący interes w określonym aspekcie lub mają swobodę ograniczania się do tego, w jaki sposób odpowiadać na ten temat. .

Termin nadsyłania odpowiedzi upływa w środę, 30 czerwca 2021 r.

Konsultacje Ustawy o Systemie Praw Konsumenta 2021

Opr: Bogdan Feręc

Źr: The Department of Enterprise, Trade and Employment

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian