Konsultacje publiczne w sprawie wniosku UE dotyczącego rozporządzenia o dotacjach zagranicznych

Dział ds. Konkurencji i Polityki Konsumenckiej w Departamencie Handlu Przedsiębiorstw i Zatrudnienia rozpoczął publiczne konsultacje w sprawie wniosku UE dotyczącego rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny. 

Proponowane rozporządzenie nadałoby Komisji dodatkowe uprawnienia w celu zapewnienia równych warunków działania między przedsiębiorstwami europejskimi a przedsiębiorstwami wspieranymi przez podmioty zagraniczne.

Proponowane przepisy pozwoliłyby również na przeciwdziałanie dotacjom, które są przyznawane przez rządy krajów spoza UE przedsiębiorstwom działającym w UE, które zakłócają działanie jednolitego rynku UE. Istniejące przepisy UE dotyczące pomocy państwa dotyczące wsparcia publicznego udzielanego przez rządy państw członkowskich UE nie mają zastosowania do wsparcia publicznego udzielanego przez rządy państw spoza UE; proponowane przepisy mają na celu wypełnienie tej dostrzeganej luki regulacyjnej.

Konsultacje te składają się z dokumentu przedstawiającego treść wniosku oraz szeregu pytań, które mają pomóc Departamentowi zarówno w rozpatrywaniu wniosku, jak i uczestniczeniu w negocjacjach w Brukseli.

Konsultacje zosatną zamknięte 2 grudnia tego roku, a można wziąć w nich udział poprzez TĘ STRONĘ>>>

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Department of Enterprise, Trade and Employment

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Nadchodzi storm Wand
Seminarium interneto

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>