Konstytucyjne prawo do mieszkania – może zostać wkrótce uchwalone

Na dzisiejszym posiedzeniu Dáil rozpatrywany jest wniosek prywatny członków Fianna Fáil o wpisanie do Konstytucji Republiki Irlandii zapewnienia każdemu obywatelowi prawa do mieszkania.

Wniosek złożony został, jako ustanowienie nowego prawa konstytucyjnego, a o ile zostanie przyjęty, zmieni brzmienie Artykułu 43 Bunreacht na hÉireann i każdy obywatel tego kraju, będzie mógł żądać wywiązania się z zapisów Constitution of Ireland, władz na poziomie krajowym i lokalnym.

Zmiana zmieni także brzmienie Artykułu 43, który mówi o własności prywatnej, co będzie pomocne dla zapewniania każdemu obywatelowi prawa do mieszkania.

Sprawa nie zakończy się na jednym posiedzeniu, nie będzie też toczyć się szybko, gdyż wymaga zmiany konstytucyjnej, więc droga legislacyjna jest w tym przypadku pełna, a to oznacza, że wnioskiem zajmą się również senatorowie, instytucje legislacyjne, Prokuratura Generalna i na końcu na zmianę, będzie musiał wyrazić zgodę prezydent.

Obecnie Artykuł 43 irlandzkiej Konstytucji mówi, iż:

1 1° Państwo uznaje, że człowiek na mocy   swej rozumnej istoty ma naturalne prawo, poprzedzające prawo pozytywne, do prywatnej własności dóbr zewnętrznych.
2° Państwo w związku z tym gwarantuje, że nie będzie uchwalane żadne prawo usiłujące znieść prawo własności prywatnej lub ogólne prawo do przenoszenia, dziedziczenia i dziedziczenia własności.
2 1° Państwo uznaje jednak, że wykonywanie praw, o których mowa w poprzednich postanowieniach tego artykułu, powinno w społeczeństwie obywatelskim podlegać zasadom sprawiedliwości społecznej.
2° Państwo może zatem w razie potrzeby określić ustawą wykonywanie tych praw w celu pogodzenia ich wykonywania z wymogami dobra wspólnego.  

 Posłowie we wniosku prywatnym proponują do tego Artykułu dodać:

– Państwo uznaje i broni prawa wszystkich osób do dostępu do odpowiednich mieszkań.

– Państwo, poprzez środki ustawodawcze i inne, zapewni realizację tego prawa w ramach swoich dostępnych zasobów.

Ważne w tej sprawie jest, że za projektem opowiada się cała opozycja, ale i duża część posłów i senatorów ugrupowań tworzących koalicję. Oczywiście są głosy odrębne, a i mówi się, że powstanie poprzez dodanie wymienionych dwóch punktów sprzeczność prawna, ale żaden z klubów, nie odrzucił propozycji.

*

Co to oznacza dla nas? O ile nowelizacja ustawy przejdzie w obecnym kształcie, właściwie nic. Ponieważ nie doprecyzowano jeszcze zwrotu obywatel. Jeżeli więc w treści Konstytucji pozostanie wyłącznie to słowo, to tylko osoby z irlandzkim obywatelstwem, będą mogły odwoływać się do Konstytucji Republiki Irlandii, by państwo zapewniło im mieszkanie. To z kolei staje się chyba wyraźnym sygnałem, że jedynym rozwiązaniem, by w pełni korzystać z mocy Konstytucji Republiki Irlandii, przez imigrantów z Polski, ale też innych państw, trzeba rozpocząć proces naturalizacji.

Bogdan Feręc

Źr: Oireachtas TV

Polska-IE: Udostępnij
Głębokie zmiany. E
Studio Dublin – 04
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian