Konstytucja jest z natury uprzedzona wobec kobiet

Senator Fianna Fáil Erin McGreehan wzywa do przeprowadzenie referendum w sprawie artykułu 41.2 Konstytucji, aby zastąpić go bardziej inkluzyjnym (przeznaczonym dla ogółu) i neutralnym pod względem płci uznaniem znaczenia opieki w społeczeństwie irlandzkim.

Senator McGreehan skomentowała:

– Musimy dorastać w tym kraju i zdawać sobie sprawę, że kiedy nasza konstytucja, która jest podstawą, na której powstają nasze prawa – jest przestarzała i z natury nieukierunkowana na kobiety, należy ją zmienić. Niedawny raport dotyczący domów matki i dziecka podkreśla, jak nisko w naszym społeczeństwie znajdowały się kobiety. Państwo uznaje wsparcie udzielane naszemu krajowi przez kobiety, ale to tylko frazes, a frazesy nie płacą rachunków. Artykuł 41 ust. 2 musi zostać zmieniony, aby był neutralny pod względem płci i aby uznać rolę opieki w irlandzkim społeczeństwie. 

Ekonomiczna i społeczna wartość bezpłatnej opieki zapewnianej w tym kraju dla mężczyzn i kobiet musi zostać doceniona poprzez podjęcie działań na rzecz zmian. Państwo uznaje, że człowiek z racji swojej racjonalnej istoty ma naturalne prawo, poprzedzające prawo pozytywne, do prywatnej własności dobra zewnętrznego. Nasz Bunreacht Na hÉireann jest niezwykle ważnym dokumentem, z całego serca szanuję sposób, w jaki musimy przestrzegać wewnętrznego prawa. Ale kiedy wewnętrzne prawa i retoryka są z natury skierowane przeciwko kobietom, musimy się temu przeciwstawić. Niezwykle ważne jest, aby nasza Konstytucja szanowała i chroniła nas wszystkich.

Zgromadzenie Obywatelskie ds. Równości Płci zebrało się niedawno, aby przeanalizować artykuł 41 Konstytucji, a głosowanie nad jego zaleceniami zaplanowano na kwiecień. Skoro program rządu zawiera zobowiązanie do reagowania na każde zalecenie Zgromadzenia Obywatelskiego w sprawie równości płci i że rząd zostanie poinformowany o pracach Zgromadzenia w celu rozważenia, czy powinno odbyć się referendum w sprawie artykułu 41.2. Konstytucji. Z niecierpliwością czekam na zalecenia Zgromadzenia Obywatelskiego i na współpracę z rządem nad referendum w sprawie art. 41 ust. 2 Konstytucji.

*

W prostych słowach oznacza to tyle, że obie płci mają być traktowane na równi, a kobiety, nie mogą być dyskryminowane pod żadnym względem.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fianna Fail

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Skandal związany z
Zwiększone fundusze
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian