Konsekwencje koronawirusa mogą trwać latami

Takiego zdania jest profesor Sam McConkey, który już teraz obserwuje zdrowie tzw. koronawirusowych ozdrowieńców.

Profesor nadzwyczajny i kierownik Wydziału Międzynarodowego Zdrowia i Medycyny Tropikalnej w Royal College of Surgeons w Irlandii (RCSI) Sam McConkey powiedział, że objawy i wpływ przebytego Covid-19, mogą być obserwowane przez całe lata, a wpływają już teraz na stan psychiczny i fizyczny wielu osób, w tym ludzi młodych.

Niektórzy pacjenci, wyleczeni z Covid, nadal odczuwają dolegliwości z tego powodu, więc mają niską lub średnią dysfunkcję płuc, serca, lub mózgu, a objawy te utrzymują się u nich do około trzech miesięcy od zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Część ze zdiagnozowanych osób, a które przeszły chorobę, w tym bezobjawowo, zgłasza się do swoich lekarzy, gdzie informują ich o pojawiających się okresowo niepokojących dolegliwościach, w tym przyspieszonym biciu serca, wyższej potliwości i atakach paniki. Jest też pewna grupa pacjentów, a ci mówią o tzw. mgle mózgowej, więc chwilowej utracie kontaktu ze światem zewnętrznym oraz mają trudności z koncentracją.

Profesor McConkey prowadzi zbadania w tym zakresie, więc zbiera dane z całego kraju, a jak dodaje, ilość takich zgłoszeń zaczęła minimalnie wzrastać. Kierownik Wydziału Międzynarodowego Zdrowia i Medycyny Tropikalnej obawia się również, iż po jesienno-zimowym wzroście zakażeń koronawirusem, takich przypadków może być znacznie więcej.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
Cztery hrabstwa pod
W tym roku trzeba wc
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian