Konkurs Literatury i Języka Polskiego dla Polskich Uczniów Szkół za Granicą

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Nauczyciele,

rozpoczynamy nabór zgłoszeń do jubileuszowej X edycji Konkursu Literatury i Języka Polskiego organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą we współpracy z Komitetem Głównym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów Szkół Polskich uczących się języka polskiego poza granicami kraju do uczestnictwa w Konkursie.
Zapraszamy Nauczycieli do wsparcia uczniów i zachęcenia ich do twórczego spotkania z polską literaturą, która umożliwi im rozwinięcie umiejętności i zainteresowań rodzimą mową i kulturą. Przy zgłoszeniach prosimy pamiętać o przesłaniu wszystkich załączników.
Zachęcamy do udziału w edycji jubileuszowej Konkursu Literatury i Języka Polskiego i czekamy na zgłoszenia!

Konkurs „Niepodległa w piosence” 

Szanowni Uczniowie,
Szanowni Rodzice,

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej (3-letniego i 4-letniego) uczących się w systemie kształcenia na odległość do udziału w Konkursie „Niepodległa w piosence”.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie jednego utworu o tematyce niepodległościowej (pieśni lub piosenki) i przesłanie go w terminie do 18 listopada 2019 roku w formie MP3, MP4 lub AVI na adres mailowy: sekretariat@orpeg.pl (z dopiskiem: „Niepodległa w piosence” wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, załącznikiem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na udostępnianie wizerunku).

Wszystkie pliki potrzebne do udziału w Konkursie znajdują się w załącznikach. Uprzejmie prosimy o wypełnienie i wysłanie ich, włącznie z materiałem do Konkursu.

Konkurs „Niepodległa w piosence” skierowany jest do uczniów wszystkich etapów edukacyjnych, a zgłoszenia może dokonać uczeń (pełnoletni), rodzic lub opiekun prawny. Organizator przewiduje przyznanie nagród oraz innych upominków dla osób wyróżnionych.

Czekamy na zgłoszenia i zachęcamy do aktywnego włączenia się w świętowanie Niepodległości Rzeczypospolitej!

http://www.orpeg.pl/

Polska-IE
Połowa pracowników
German court tells P
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish