Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie stosunków UE – Zjednoczone Królestwo (15 października 2020)

Stosunki UE – Zjednoczone Królestwo

3. Rada Europejska przypomina, że okres przejściowy zakończy się w dniu 31 grudnia 2020 r., i z niepokojem odnotowuje, że postępy w kluczowych kwestiach będących przedmiotem zainteresowania Unii nadal nie są wystarczające, by osiągnąć porozumienie.

4. Rada Europejska potwierdza zdecydowaną wolę Unii, by wypracować jak najbliższe partnerstwo ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie wytycznych negocjacyjnych z dnia 25 lutego 2020 r., przy jednoczesnym poszanowaniu wcześniej uzgodnionych wytycznych Rady Europejskiej, a także oświadczeń i deklaracji, w szczególności tych z dnia 25 listopada 2018 r., zwłaszcza w odniesieniu do równych warunków działania, zarządzania i rybołówstwa.

5. W tym kontekście Rada Europejska zwraca się do głównego negocjatora z ramienia Unii, by kontynuował negocjacje w nadchodzących tygodniach, i wzywa Zjednoczone Królestwo do poczynienia niezbędnych kroków, aby umożliwić osiągnięcie porozumienia.

6. Jeżeli chodzi o projekt ustawy o rynku wewnętrznym, który został złożony przez rząd Zjednoczonego Królestwa, Rada Europejska przypomina, że umowa o wystąpieniu i protokoły do niej muszą zostać w pełni i terminowo wdrożone.

7. Rada Europejska apeluje do państw członkowskich, instytucji Unii i wszystkich zainteresowanych stron, by zintensyfikowały prace nad przygotowaniem i gotowością na wszystkich szczeblach i na każdą ewentualność, w tym na brak porozumienia, oraz zwraca się do Komisji, w szczególności, by w odpowiednim terminie rozważyła jednostronne i ograniczone w czasie środki awaryjne, które leżą w interesie UE.

8. Rada Europejska będzie nadal zajmować się tą kwestią.

Rada Europejska

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian