Konkluzje Rady Europejskiej (1–2 października 2020)

1 i 2 października 2020 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje w sprawie Covid-19, jednolitego rynku, polityki przemysłowej, kwestii cyfrowych oraz stosunków zewnętrznych.

Polska-IE: Udostępnij
Prof. Mirosław Maty
Koniec złudzeń i k
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian