Konieczne są pilne działania dotyczące reprezentacji politycznej kobiet

Przemawiając w Seanad podczas oświadczeń z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, senator Bacik wezwała do podjęcia pilnych działań w sprawie politycznej reprezentacji kobiet.

Senator Bacik powiedziała:

– Międzynarodowy Dzień Kobiet, jest dobrą okazją, aby zobaczyć, że Irlandia spadła niżej międzynarodowych rankingach dla reprezentacji kobiet w parlamencie. Jeden rok temu, Irlandia zajmowała 92 pozycję na świecie (www.ipu.org), ale dziś znajdujemy się pod numerem 101; wypadliśmy poza pierwszą setkę na świecie. Nie dzieje się tak dlatego, że liczba kobiet TD w Dail spadła w ciągu ostatniego roku – od lutego 2020 r. jest 36 kobiet na 160 TD, czyli 22,5%. Jednak dzieje się tak dlatego, że inne kraje podjęły pozytywne działania w celu rozwiązania pięciu problemów i zniwelowaniu przeszkód, które zidentyfikowaliśmy w raporcie z 2009 roku na temat udziału kobiet w polityce, który napisałam dla Komitetu Sprawiedliwości Oireachtas. Te pięć to: gotówka, zaufanie, kultura, opieka nad dziećmi i procedury selekcji kandydatów. Musimy zobaczyć pilne działania ze strony rządu w celu usunięcia przeszkód utrudniających uczestnictwo kobiet w polityce. W szczególności rząd powinien przyjąć zasadę 50:50 przy nominacjach w gabinetach. Rząd powinien działać szybko, aby zapewnić ministrom prawo do urlopu macierzyńskiego. Nie ma potrzeby przeprowadzania referendum konstytucyjnego w celu zapewnienia takiego urlopu, a nawet urlopu rodzicielskiego lub ojcowskiego dla ministrów. Artykuł 28.12 Konstytucji stanowi, że: „Następujące kwestie są regulowane ustawą, a mianowicie… wykonywanie funkcji członka rządu, w czasie jego czasowej nieobecności lub niezdolności do pracy” lub urlop rodzicielski jest tymczasową nieobecnością, ustawodawstwo byłoby wystarczające, aby temu zaradzić. Wzywam rząd do szybkiego podjęcia działań w celu zajęcia się tą sprawą.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Polska-IE: Udostępnij
Koalicja wszelkich o
Kto zarabia na woło
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian