Konieczne są nadzwyczajne przepisy, aby zapobiec potencjalnemu wzrostowi czynszu o 8%

Według Jamesa Geoghegana, kandydata w wyborach uzupełniających z ramienia Fine Gael Jamesa Geoghegana, konieczne jest podjęcie uchwały w formie nadzwyczajnych przepisów, aby zapobiec potencjalnemu wzrostowi czynszu o 8%, gdy nadzwyczajne środki Covid zakończą się w lipcu.

Radny Geoghegan, który reprezentuje obszar wyborczy Pembroke, stwierdził:

– Jestem zaniepokojony ujawnieniem, że najemcy z sektora wynajmu mieszkań mogą potencjalnie stanąć w obliczu podwójnego wzrostu czynszu o 8%, gdy środki przewidujące tymczasowy zakaz eksmisji i zamrożenie czynszu, wdrożone podczas Covid-19, mają zakończyć się w lipcu. Ustawa o planowaniu i rozwoju oraz najmie lokali mieszkalnych, ustawa 2020, przewidywała, że ​​w nowym „okresie nadzwyczajnym”, od 11 stycznia 2021 r. do 12 lipca 2021 r., żadne podwyżki czynszu nie były dozwolone dla najemców zalegających z czynszem z powodu Covid-19 i zagrożonych utratą mieszkania, o ile złoży niezbędne oświadczenie. Jednak maksymalny wzrost czynszu wynosi 4% rocznie w strefach ciśnienia czynszu, niezależnie od przepisów dotyczących sytuacji nadzwyczajnych. Okazało się, że łączny wzrost o 8% może mieć zastosowanie, gdy wynajmujący przeprowadzą przegląd czynszu po raz pierwszy od 2 lat w Strefie Ciśnienia Czynszowego. Wysokie koszty wynajmu są szczególnym wyzwaniem dla młodych ludzi i rodzin w moim okręgu wyborczym Dublin Bay South, którym należy się zająć. Musimy stworzyć sprawiedliwy system dla najemców, który zapewni im długoterminowe bezpieczeństwo najmu i poprawi przystępność cenową, do czego dążę. Rozumiem, że minister ds. mieszkalnictwa Darragh O’Brien i jego Departament pracują nad ustawodawstwem, które zastąpi obecny system Rent Pressure Zone, który wygasa z końcem roku i zapewni szerszą ochronę. Minister musi jednak pilnie rozwiązać tę lukę i zapewnić, że najemcy nie staną w obliczu podwójnej podwyżki, gdy w lipcu zniesione zostaną przepisy nadzwyczajne.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

Polska-IE: Udostępnij
Obwinianie pracownik
Pełny zakaz eksmisj
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian