Konieczna jest fundamentalna reforma polityki narkotykowej

W przedłożonym Zgromadzeniu Obywatelskim ds. Używania Narkotyków rzecznik wymiaru sprawiedliwości ds. pracy Aodhán Ó Ríordáin wezwał do reformy obecnego podejścia Irlandii do polityki narkotykowej.

Poseł Ó Ríordáin powiedział:

– Partia Pracy nie wierzy, że możemy rozwiązać problem narkotyków poprzez sankcje karne wobec użytkownika. Kwestia dekryminalizacji osoby powinna i musi znajdować się na pierwszym planie naszego podejścia. Uzależnienie należy traktować jako problem zdrowotny, a nie prawny. Pomimo wielu dowodów sugerujących, że wpisanie kogoś do rejestru karnego za posiadanie narkotyków na własny użytek jest nieskutecznym sposobem skłonienia go do zaprzestania używania, w Irlandii za posiadanie nielegalnego narkotyku na własny użytek można trafić do więzienia nawet na siedem lat. Sam rejestr karny, który może powodować bariery w zatrudnieniu, podróżowaniu i związkach, może wyrządzić jednostce więcej szkód, niż zażywanie narkotyków. Dlatego wzywamy Zgromadzenie do zlecenia badań lub poproszenia odpowiednich departamentów o oszacowanie kosztów obecnej polityki kryminalizacji użytkownika dla państwa i osób, których to dotyczy. Naszym zdaniem zasoby te można by z większym pożytkiem wykorzystać do zwalczania i ścigania poważnych przestępstw. Jeśli chodzi o legalizację marihuany, dowody naukowe na związek między poważnymi problemami ze zdrowiem psychicznym a używaniem marihuany są ustalone ponad wszelką wątpliwość. Jednak Partia Pracy zauważa powszechną legalizację marihuany do celów rekreacyjnych i leczniczych w wielu stanach USA i innych krajach. Dostrzegamy również rosnące poparcie opinii publicznej i odpowiednich środowisk zawodowych dla jej legalizacji. Uzależnienie i nadużywanie narkotyków, w tym konopi indyjskich, jest problemem medycznym, a nie karnym. Po przyjęciu wniosku na naszej Konferencji w 2017 roku, Partia Pracy popiera zasadę legislacji legalizacji marihuany do celów rekreacyjnych i leczniczych w Irlandii. Narkotyki i ich szkodliwe używanie to niefortunna cecha każdej społeczności w całym kraju. Partia Pracy opowiada się za przyjęciem przez państwo alternatywnej reakcji opartej na zdrowiu, kierowanej przez społeczność, w celu zwalczania niekorzystnych zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych konsekwencji używania narkotyków. Ci, którzy potrzebują tych usług, zasługują na humanitarne i współczujące traktowanie. Osoby dotknięte uzależnieniem zasługują na troskę i współczucie tego państwa, a nie na zmuszanie ich przez wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. Musimy podejść do polityki narkotykowej z pragmatyzmem, a nie z moralizmem. Musimy wyjść poza moralizowanie narkotyków i podejść do polityki antynarkotykowej rozsądnie. Musimy chronić wrażliwych użytkowników. Potrzebujemy pilnych działań ze strony rządu, aby pomóc ratować ludzkie życie.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Photo by GRAS GRÜN on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Bezdomność nadal r
Potrzebna tymczasowa