Koniec strajków w służbie zdrowia i publicznym?

Raczej nie, bo chociaż INMO wstępnie zgodziło się na zawieszenie strajku pielęgniarek, dając zgodę na zaproponowaną przez Sąd Pracy ugodę, to kolejne centrale związkowe zapowiadają przegląd płac w sektorze publicznym, o czym mówi Związek Zawodowy Fórsa.

Zalecenie Sądu Pracy jest spełnieniem części żądań INMO, które reprezentuje irlandzkie pielęgniarki, a w ugodzie znalazł się zapis, iż podwyżka może sięgnąć 7%, czyli o prawie połowę mniej, niż wysuwany wcześniej postulat płacowy. Związkowcy zgodzili się natomiast na zawieszenie akcji protestacyjnej, więc pielęgniarki wrócą do pracy, ale czy propozycja Sądu Pracy zostanie przyjęta, okaże się po głosowaniu, jakie przeprowadzi wśród swoich członków INMO.

W związku z takim obrotem sprawy dzisiaj wszystkie pielęgniarki powinny wrócić do pracy, co oznacza, iż wizyty, konsultacje oraz zabiegi, odbywać się będą normalnie.

Niestety pojawiła się też gorsza, przynajmniej dla rządu informacja, gdyż największa centrala związkowa w Irlandii, czyli Fórsa, reprezentująca m.in. pracowników sektora publicznego, zapowiedziała, że przyjrzy się zaleceniom Sądu Pracy i określi, jakie implikacje dla innych pracowników sektora państwowego, niesie ze sobą wyrok Labour Court.

Kolejną złą informacją dla rządu jest ta z kręgów lekarzy rodzinnych, którzy stwierdzili, że może i nie będą strajkować, ale w swoich gabinetach będą lobbować, aby pacjenci w nadchodzących wyborach lokalnych i ogólnych, nie oddawali swojego głosu na ugrupowanie Fine Gael.

W sprawie wyroku Sądu Pracy wypowiedział się minister finansów Paschal Donohoe, który stwierdził, iż zaproponowana ugoda, nie narusza krajowych porozumień płacowych, jakie wcześniej wynegocjowano ze związkowcami, więc zostanie przez rząd przyjęta i skierowana do realizacji. Donohoe podkreślił, iż podwyżka dla pielęgniarek, naruszy dyscyplinę wydatkową wytyczoną w budżecie na ten rok, jednak będzie zrealizowana, gdyż gabinet chce uniknąć dalszych strajków sektora zdrowotnego.

O ile rząd i INMO przyjmą zalecenie Sądu Pracy, nowe regulacje płacowe mogą wejść w życie w czasie najbliższych trzech tygodni.

Bogdan Feręc

Źr: INMO/Fórsa/Dept. of Finance

Podziel się:

Ponad 108.000 € -
Nowe zasady przyznaw
Translate »
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn