Konferencja w sprawie przyszłości Europy: głos zabiorą panele obywatelskie

Panele obywatelskie spotkają się w nadchodzących miesiącach, aby sformułować swoje zalecenia na temat przyszłości Unii Europejskiej. Pierwsza tura spotkań odbędzie się podczas czterech weekendów pomiędzy 17 września a 17 października w Strasburgu.

Europarlament wskazuje, że podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy to obywatele są w centrum dyskusji na temat zmian, jakie powinna przejść UE, aby stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. „Panele obywatelskie odgrywają ważną rolę: uczestnicy omówią pomysły zebrane podczas wydarzeń w całej UE i propozycje zgłoszone za pośrednictwem platformy Konferencji; przygotują również zalecenia, które zostaną omówione z instytucjami UE i innymi zainteresowanymi stronami” – zauważył PE.

Kto bierze udział w panelach?

Przygotowano cztery europejskie panele obywatelskie; w każdym z nich weźmie udział po 200 obywateli. Uczestnicy paneli zostali wybrani losowo, ale w sposób odzwierciedlający różnorodność UE. Na przykład w każdym panelu weźmie udział taka sama liczba mężczyzn i kobiet, a także proporcjonalna reprezentacja Europejczyków z obszarów miejskich i wiejskich. Młodzież w wieku od 16 do 25 lat stanowi jedną trzecią uczestników.

Co będzie tematem dyskusji?

Każdy panel zajmie się jednym z obszarów, na których temat obywatele zgłaszali swoje pomysły. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się takie kwestie jak: silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie, edukacja, kultura, młodzież i sport i transformacja cyfrowa. Dyskusje będą skupiały się także demokracji europejskiej, wartościach i prawu, praworządności i bezpieczeństwu. Kolejne dwa panele dotyczyć będą: zmianie klimatu, środowisku, zdrowiu oraz miejscu UE w świecie i migracji.

Członkowie paneli mogą również poruszać dodatkowe kwestie. W spotkaniach wezmą też udział niezależni eksperci, którzy będą służyć radą.

Kiedy odbędą się panele?

Każdy z paneli spotka się trzykrotnie. Pierwsze tura spotkań odbędzie się podczas czterech weekendów pomiędzy 17 września a 17 października w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Druga tura odbędzie się online w listopadzie, a trzecia w grudniu i styczniu w różnych miastach w całej UE, jeśli pozwoli na to sytuacja związana z koronawirusem.

Harmonogram spotkań czterech paneli obywatelskich:Image

tabela

Jaki będzie rezultat paneli?

Panele sformułują rekomendacje, które zostaną omówione na sesji plenarnej Konferencji skupiającej obywateli, przedstawicieli instytucji UE i parlamentów narodowych oraz innych zainteresowanych stron. Dwudziestu przedstawicieli każdego z paneli weźmie udział, aby zaprezentować wyniki prac paneli.

Rekomendacje paneli zostaną uwzględnione w końcowym raporcie Konferencji, który zostanie sporządzony wiosną 2022 r. przez zarząd Konferencji. W skład zarządu wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej – instytucji, które będą musiały wprowadzić zalecenia w życie – a także obserwatorzy reprezentujący wszystkie strony Konferencji. Raport zostanie przygotowany przy pełnej współpracy z sesją plenarną Konferencji i będzie musiał uzyskać jej akceptację.

Transmisje z sesji z udziałem wszystkich członków paneli będzie można obejrzeć online. Więcej szczegółów na ich temat można znaleźć na platformie Konferencji.

Źródło informacji: EuroPAP News

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Firmy decydują się
Krzysztof Bosak: Kon

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>