Konferencja pt. „Substancje psychoaktywne w ruchu drogowym – problem, skala, konsekwencje”

Konferencja poświęcona była społecznym i prawnym aspektom używania alkoholu i narkotyków przez uczestników ruchu drogowego.

Prelegenci z Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Uniwersytetu Warszawskiego omawiali zjawisko używania substancji psychoaktywnych przez kierowców, pieszych i pasażerów oraz wskazywali prawne i społeczne tego konsekwencje. Podjęli próbę oszacowania skali tego problemu społecznego. Zostały zaprezentowane wyniki ostatnich badań. Konferencja zorganizowana została w ramach kampanii BEZ CHEMII NA DRODZE stanowiącej element Narodowego Programu Zdrowia, prowadzonej przez Fundację Poza Schematami na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Źródło informacji: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii  i Fundacja Poza Schematami

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian