Konferencja „Bezpieczna szkoła – pewny uczeń – spokojny rodzic”

W siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Szkolenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze 19 września br. odbyła się konferencja pn.” Bezpieczna szkoła – pewny uczeń – spokojny rodzic”, w której uczestniczyli nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy oraz uczniowie, a w roli prelegentów wystąpili między innymi jeleniogórscy policjanci.

Ze strony jeleniogórskiej policji udział w konferencji wzięli funkcjonariusze Wydziału Prewencji oraz Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Policjanci podczas konferencji omówili i przećwiczyli procedury postępowania szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży, metody współpracy z Policją w tym zakresie, a także omówili konsekwencje prawne oraz programy prewencyjne skierowane do dzieci i młodzieży.

Funkcjonariusze z uczniami klas mundurowych przećwiczyli również procedury postępowania w sytuacji ataku aktywnego napastnika oraz w jaki sposób reagować na sytuacje kryzysowe w placówce.

Ponadto inni prelegenci omówili takie ważne tematy jak:

  1. Mechanizmy psychologiczne zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz sposoby reagowania nauczyciela, wychowawcy i pedagoga szkolnego w sytuacjach trudnych;
  2. Rozwijanie kompetencji społecznych wśród uczniów widziane z pozycji rodzica
  3. Karne aspekty związane ze stanowiskiem przemocy w szkole i poza nią
  4. Wpływ sztuk walki na ograniczenie agresji rówieśniczej
  5. Klasy mundurowe a upowszechnienie postaw wrażliwości na bezpieczeństwo
  6. Wolontariat-jak rozbudzić aktywność młodzieży?
  7. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu ucznia i całej klasy.

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość indywidualnego porozmawiania z prelegentami i przedstawicielem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KMP w Jeleniej Górze

Polska-IE
Domy nieznacznie dro
Wskazówki, jak stwo
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish