Kończą się pieniądze ministerstw

Dzisiaj do Dáil trafi dokument, w którym mówi się, że już za kilkanaście dni „wiele departamentów osiągnie limit wydatków”, więc odcięte zostaną od zasilania ich kas ze Skarbu Państwa.

Taką sytuację mieliśmy już w przypadku Departamentu Ochrony Socjalnej, gdzie posłowie wydali swoją wstępną zgodę na przekazanie dodatkowych środków na finansowanie zadań pandemicznych, ale sytuacja zaczyna wyglądać źle również w innych resortach. Powodem są limity wydatkowe, jakie nakłada na poszczególne ministerstwa ustawa, która wymaga, aby w roku wyborczym, a przed utworzeniem nowego rządu, nie można było wydać więcej ¼ z przyznanych 12 miesięcy wcześniej środków.

W informacji z Ministerstwa Finansów zaznacza się, że wydatki w większości departamentów osiągają właśnie pułap maksymalny, więc ważne stało się, by parlament przyspieszył prace nad ustawą, która pozwoli na przekazanie dodatkowych pieniędzy ministerstwom, o ile gabinet nie powstanie w kilku najbliższych dniach.

Takie same informacje dostali też przyszli koalicjanci, więc zarówno Fianna Fáil, jak i Green Party, w których dodatkowo minister Paschal Donohoe z Fine Gael, zwraca się do tych ugrupowań, żeby poparli jego wniosek, gdyż najdalej do początków lipca, ministerstwa utracą swoją płynność finansową.

Gra idzie teraz o prawie 7 mld €, co pozwoli na sprawne działanie ministerstw przez kilka kolejnych miesięcy, a do chwili utworzenia się nowego gabinetu.

Tak dotarliśmy właśnie do clou problemu, bo tym nie jest wcale brak pieniędzy w państwowej kasie, nie jest też opieszała praca Dáil, nie jest też sama pandemia i unieruchomienie kraju, a wyłącznie brak rządu oraz przeciągające się rozmowy koalicyjne. Gdyby po wyborach rząd powstał w krótkim czasie, więc przyjmijmy, że w okresie 30, 60, czy nawet 100 dni ogłoszenia wyniku wyborczego, o tej sprawie w ogóle nie byłoby mowy, bo zachowane byłyby wszelkie terminy, a gabinet zarządzał Skarbem Państwa zgodnie z ustawą budżetową.

Obecnie jest jednak całkiem inaczej, bo nowego rządu nie ma, nie ma potwierdzonych sygnałów, że ów powstanie w krótkim czasie, a i koalicyjnych problemów do rozwiązania pozostało tyle i na tyle poważnych, iż nie wiadomo, kiedy ten rząd powstanie, a i jak będzie działał po jego ukonstytuowaniu.

Bogdan Feręc

Źr: The Irish Times

Polska-IE: Udostępnij...
Emerytalna rozgrywka
Ograniczenia w użyt
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish