Komunikat dla Polaków przebywających za granicą

Od 28 grudnia br. na polskiej granicy obowiązywać będą nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Z kwarantanny nie będą już zwolnieni Polacy, obywatele państw UE, EOG oraz Szwajcarii przekraczający polską granicę, stanowiącą granicę zewnętrzną UE. Na kwarantannę po przekroczeniu granicy kierowani będą podróżujący transportem zbiorowym. Zwolnione z kwarantanny będą m.in. osoby zaszczepione na COVID-19.

WAŻNA INFORMACJA

Rząd polski w dniu 17.12 br. podjął decyzję o przedłużeniu etapu odpowiedzialności. Okres jego obowiązywania: od 28.12.2020 r. do 17.01.2021 r. 

Dodatkowo wprowadzono następujące ograniczenia:

 • Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe
 • Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze. 
 • Zamknięte stoki narciarskie
 • Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego
 • 10 dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym (Dotyczy osób, które przekroczyły granicę Polski stanowiącą zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną granicę UE samolotem, autobusem lub innym środkiem transportu zbiorowego).

Zapraszamy również do zapozaniania się z poniższymi dokumentami: 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2316)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2353).

Szczegóły dotyczące kwarantanny oraz osób zwolnionych z obowiązku jej odbywania można znaleźć na stronie Straży Granicznej.

Dodatkowe informacje są dostępne tutaj.

W dniu 21.11 polski rząd ogłosił plan 100 dni solidarności w walce z COVID-19. W jego ramach przygotowano trzy projekty rozporządzędzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dotyczą one:

 • tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),
 • etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej),
 • kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).

Wiecej szczegółów na ten temat można znaleść w zakładce Nowe zasady bezpieczeństwa – etapy i terminy.

Wszystkie zasady oraz obowiązujące obostrzenia w Polsce znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

 1. Aktualne zasady i ograniczenia
 2. Informacje dla podróżujących
 3. Mapa zarażeń koronawirusem
 4. Ochrona przed koronawirusem
 5. Lista szpitali zakaźnych
 6. COVID-19 w Polsce – pytania i odpowiedzi

Aktualizacje dotyczące sytuacji na przejściach granicznych dostępne na stronie granica.gov.pl.

Szczegóły na ten temat lotniczego ruchu pasażerskiego w Polsce można znaleść na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Kwestie dotyczące legalności pobytu w RP znajduja się na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców.

W dniu 22 grudnia 2020 r., weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. wydłużające do dnia 6 stycznia 2021 r. zakazy lotów w ruchu międzynarodowym.

Zakres zakazów dotyczy wykonywania lądowania cywilnych statków powietrznych na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących międzynarodowe loty z lotnisk położonych na terytorium:

1) Bośni i Hercegowiny;
2) Czarnogóry;
3) Gruzji;
4) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;
5) Republiki Armenii;
6) Republiki Kosowa;
7) Republiki Macedonii Północnej;
8) Republiki Serbii;
9) Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork;
10) Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Zakazu, o którym mowa powyżej, nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:
1) na zlecenie albo Prezesa Rady Ministrów;
2) za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;
4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;
6) z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

Organem inicjującym wprowadzenie zakazów w ruchu lotniczym przez Radę Ministrów jest Minister Infrastruktury. Wszelkie zapytania z tego zakresu należy kierować do Ministerstwa Infrastruktury.

Gov.pl

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian