Komisarz Drew Harris będzie się dzisiaj tłumaczyć

Na dzisiaj zaplanowano wysłuchanie komisarza Gardy Drew Harrisa, który ma wyjaśnić, dlaczego w okresie blokady kraju, policjanci ignorowali prośby o pomoc od osób doświadczających różnych form przemocy.

Jak wcześniej informowaliśmy, tysiące połączeń na numer alarmowy 999 zostało przez Gardę pozostawionych bez reakcji, co mogło spowodować wzrost przestępczości domowej, a co za tym idzie, poczucie bezkarności osób, które są sprawcami takich przestępstw. Wyjaśnień oczekuje obecnie Policing Authority, przed której obliczem stawi się komisarz Harris, ale i świat polityki, bo ten żąda, by szef Gardy, pojawił się również przed Komisją Sprawiedliwości Oireachtas.

Szczególne naciski w tym zakresie płyną z kół opozycyjnych, a bryluje tu Sinn Féin i chce, by komisarz Drew Harris, publicznie wyjaśnił powody, a jakich odmawiano pomocy mieszkańcom Irlandii.

Z pierwszych doniesień wiemy, że dzisiaj przed Policing Authority Drew Harris przedstawi raport za lata 2019 – 2020, a w tym ujawnić ma pełną skalę niedociągnięć. Komisarz będzie musiał też odpowiedzieć na szereg pytań, w tym te, które wiążą się z wiarygodnością, bo do tej pory, Garda próbowała umniejszać swoją winę, twierdząc, iż doniesienia prasowe są przesadzone.

Wiemy też, co zostało zapowiedziane, że komisarz Harris przyzna, iż dochodziło do takich przypadków, a miało być ich ok. 3000, jednak i tu pojawia się rozbieżność, bo opozycja parlamentarna uważa, iż to tylko wierzchołek góry lodowej.

Z całą pewnością Drew Harris będzie zmuszony do wzięcia odpowiedzialności za brak udzielenia pomocy osobom maltretowanym i doświadczającym przemocy domowej, w tym dzieciom, kobietom i migrantom.

Co ważne, sprawa na tym się nie skończy, bo jest też jeszcze jedna odnoga działań policji w czasie pandemii, gdyż zachodzi obawa, że nie tylko te sprawy, więc przemoc domowa i nieudzielenie pomocy, miały miejsce podczas blokad. Uważa się, że również inne zgłoszenia, mogły być ignorowane przez funkcjonariuszy Gardy w całym kraju.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian