Kolory zamiast faz

Gabinet Micheála Martina, który zajmuje się nader istotnymi sprawami, zaproponował, by zamiast oznaczania restrykcji fazami, te zastąpić kolorami.

Taka propozycja znalazła się w nowym średniookresowym planie koronawirusowym dla Irlandii, więc oznaczania poziomów zagrożeń i rodzaju obostrzeń, systemem podobnym do tego, który stosuje Met Éireann. W związku z tym zaproponowano, by urzędnicy służby zdrowia i rząd, wprowadzali statusy kolorystyczne, nie zaś etapy walki z wirusem. Kolor określałby poziomo aktywności wirusa SARS-CoV-2 na danym obszarze, a jednocześnie określi poziom zaleceń i ograniczeń, które na takim będą obowiązywać.

Zaproponowano, aby obowiązywały cztery poziomy ostrzeżeń, więc poczynając od najwyższego, czyli czerwonego, poprzez pomarańczowy i żółty, kończyć się wszystko będzie na niebieskim, najniższym, ale ten, nie pojawi się raczej szybko. Dlaczego? Alert niebieski przewidziano na okres, kiedy pojawi się szczepionka na koronawirusa lub lek, który zwalcza Covid-19. Jednocześnie mówi się, iż kolor niebieski może być wprowadzony, kiedy nastąpi przełom w walce z wirusem, więc dojdzie do wygaśnięcia choroby.

Gabinet jest przekonany, iż taki system, będzie bardziej przystępny dla mieszkańców kraju, a jednocześnie jasno będzie wskazywał, które z hrabstw są bezpieczne, a w których poziom zakażeń jest wysoki. Do każdego koloru przypisany zostanie również zestaw zaleceń oraz ograniczeń, a te mogą być również modyfikowane, o ile zajdzie taka potrzeba. W planie mówi się też, że kraj odejść może od wprowadzania lokalnych blokad, a embargo prowadzenia działalności nałożone zostanie na poszczególne firmy lub sektory.  

Podobnie będzie z rządowymi programami wsparcia dla firm i pracowników, bo te mogą obowiązywać w różnej formie, która uzależniona będzie od koloru obostrzenia w danym hrabstwie. Wniesiono więc pod rozwagę, aby hrabstwa oznaczone statusem czerwonym, miały możliwość korzystania z dużej ilości programów pomocowych, które jednocześnie skierowane będą do jak największej ilości ludzi, a hrabstwa oznaczone na żółto, otrzymają pomoc celową, więc ukierunkowaną na wybrane sektory gospodarki.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie

Polska-IE: Udostępnij
Nie musisz mówić p
Rząd zapewni przetr
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian