Kolejny plan rządu. Czy ten zostanie zrealizowany?

Planów naprawczych dla Irlandii powstało już wiele, a jak powiedziałem w Radiu Wnet, większość nie została zakończona, bo powstają nowe, które zastępują poprzednie, przypuszczalnie nie do końca trafione.

Obecnie, co stanie się w przyszłym miesiącu, rząd przedstawić ma kolejny plan, tym razem dotyczyć będzie odbudowy po Covid, jakby mało było planów związanych z „mapą drogową”, jaką przyjęła tworząca się koalicja Fianna Fáil, Fine Gael i Green Party i założenia budżetowe na ten rok. Plan tworzony przez ministra finansów Paschala Donohoe, ministra wydatków i reform Michaela McGratha, przedstawiony zostanie rządowej podkomisji ds. Naprawy Gospodarki, a będzie to w formie dokumentu zatytułowanego „Narodowy Plan Odbudowy i Odporności”.

W założeniach plan pokazywać ma ramy, w jakich państwo wspomagać będzie mieszkańców i samą gospodarkę, a i określone zostanie, iż obowiązywać ma bezterminowo, czyli do czasu, kiedy będzie to wskazane. W tworzonej strategii „Odbudowy i Odporności” pokazane zostaną też obszary, które doczekają się wsparcia finansowego, wysokość takiej pomocy, ale i źródła, z których czerpać się będzie pieniądze na dotowanie przedsiębiorstw i pobudzanie ekonomii zniszczonego Covidem kraju.

Pieniądze, o jakich mówi się wstępnie, nie powalają, bo to jakoby 853 mln € i pochodzić mają z unijnego funduszu pomocy w zakresie działań naprawczych po pandemii. Kwota ta wyda się jeszcze skromniejsza, kiedy weźmiemy pod uwagę okres, na jaki została przeznaczona, a mówi się, że będzie ona wydatkowana w 24 miesiące od przyjęcia planu. Można mieć przekonanie, że pomoc państwowa musi być znacznie większa i raczej będzie, bo swoje propozycje do planu, zgłaszać mają też wszystkie departamenty. Ministrowie finansów i reformy poprosili też szefów resortów, aby przedstawili im swoje pomysły na rozwiązywanie problemów kraju, a szli w kierunku cyfryzacji usług oraz ekologii.

Obszarami, które mogą doczekać się największego wsparcia rządowego, są edukacja, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji, co pozwoli w szybkim czasie pozbyć się wysokiej stopy bezrobocia. Kolejną dziedziną, która będzie wspierana, to biznes, a ten będzie mógł korzystać z programów, jakie w celu odbudowy potencjału, przedstawią ministrowie od szeroko pojętych finansów.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij
„Oskarżony” Leo
Zniechęcanie do Dni
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian