Kolejne zwolnienia grupowe w Tesco. 230 osób pożegna się z pracą

Spółka Tesco Polska zawiadomiła związki zawodowe o zamiarze dokonania kolejnych zwolnień grupowych.

Przyczyną zwolnień grupowych jest:
zmiana struktur organizacyjnych skutkująca redukcją określonych stanowisk oraz koniecznością redukcji zatrudnienia na tych stanowiskach, jak i likwidacją określonych stanowisk w biurze głównym, spowodowanych zaprzestaniem lub uproszczeniem określonych procesów, zaprzestaniem świadczenia określonych usług na rzecz podmiotów z grupy Tesco, dostosowaniem struktur biura do zamierzonej struktury w związku z przyczynami ekonomicznymi;
zakończenie dotychczasowych procesów zmian dotyczących struktur organizacyjnych biura głównego oraz sklepów w tym obejmujących likwidację stanowisk lub redukcję zatrudnienia na określonych stanowiskach

Zwolnienia grupowe obejmą następujące grupy zawodowe: stanowiska podstawowe – maksymalnie 84 osób oraz stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami – maksymalnie 146 osób. Zwolnienia grupowe odbędą się w planowanym terminie 20.08.2020 – 31.10.2020.

Pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi proponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy na innym stanowisku/ w innych jednostkach firmy.
O kolejności zwolnień decydować będzie: termin wejścia w życie nowej struktury organizacyjnej w biurze głównym oraz okres zatrudnienia u pracodawcy oraz związany z tym ustawowy okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Wszystkim pracownikom, którym nie zostanie złożona oferta pracy lub nie przyjmą złożonej oferty pracy zostanie zaoferowane zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowę o pracę. Pracownikom, którzy nie przyjmą propozycji rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron, wręczane będą wypowiedzenia umów o pracę.

Wszystkim pracownikom objętym procesem zwolnień grupowych zaoferowane będzie wsparcie w postaci: a. pakiety informacyjno-doradcze, spotkania informacyjno-doradcze, oraz doradztwo telefoniczne.
W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych, pracownikom przysługiwać będzie odprawa pieniężna w wysokości zgodnej z postanowieniami Ustawy.

DlaHandlu.pl>>>

Polska-IE: Udostępnij
W czwartek Andrzej D
Trump jednak nie zba
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian