Kobiety i mężczyźni powinni zarabiać tyle samo

Zgromadzenie Obywatelskie zwróciło się do rządu, aby ponownie przeanalizował przepisy o różnicy wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.

Zmiany w ustawie powinny być priorytetem rządu, gdyż różnice, wciąż są widoczne, a brak jest też przejrzystości w przepisach, co wg Zgromadzenia, stoi na drodze do usunięcia wszystkich nierówności płacowych. Członkowie Zgromadzenia Obywatelskiego, którzy na wczorajszej konferencji omawiali problemy wywoływane nierównością płac, stwierdzili, że samo publikowanie przez pracodawców różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, nie wpłynęło na niwelowanie rozbieżności, bo potrzebne są rozwiązania systemowe.

Rząd powinien przeprowadzić przegląd przepisów, które mówią o wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zajmujących takie same stanowiska, a audyt należy ukierunkować na same różnice wynagrodzeń, niskie płace, płacę minimalną, segregację zawodową ze względu na płeć oraz możliwość awansu zawodowego. Dopiero przegląd w tym zakresie, opracowanie nowych przepisów i zaleceń, może przyczynić się do zmiany sposobu wynagradzania kobiet i mężczyzn w Irlandii.

Co ważne, ustawa, o obowiązku publikowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, wygasła wraz z zakończeniem działalności poprzedniej kadencji parlamentu, czyli obecnie, nie wiadomo, jak kształtuje się sytuacja w kraju.

Narodowa Rada Kobiet, która uczestniczy w pracach Zgromadzenia Obywatelskiego, uznała, że „kraj, musi pilnie zająć się nierównością wynagrodzeń za pomocą środków, takich jak przepisy zapewniające przejrzystość wynagrodzeń”.

Wg Zgromadzenia, należy jednocześnie wprowadzić przepisy, które przyczynią się do likwidacji stereotypów oraz barier w edukacji kobiet i mężczyzn. Głównie chodzi tu o prawa kobiet, ale i w wielu przypadkach wykazano, że i panowie są dyskryminowani, szczególnie jeżeli przyjrzymy się prawom pracowniczym dotyczącym opieki nad dziećmi. Elastyczność czasu pracy, w zakresie osób wychowujących dzieci, także stanęła na porządku obrad, a stwierdzono, że i tutaj prawo nie jest doskonałe i można wprowadzić kilka istotnych zmian, by rodzice, mogli pogodzić obowiązki wychowania potomstwa z pracą zawodową.

Zgromadzenie Obywatelskie ds. Równości Płci, ustanowione zostało przez Oireachtas, a wnioski z konferencji, przekazane zostaną wkrótce Dáil, Seanad i rządowi.

Bogdan Feręc

Źr: The Irish Times

Polska-IE: Udostępnij
W Irlandii rośnie z
Donegal pozostanie w
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian