Kobiety będą pracować dłużej, ale…

Instytut Badań Społecznych i Ekonomicznych (ESRI) uważa, że kobiety w Irlandii mogą pracować dłużej, o ile stworzone im będą odpowiednie warunki.

Wg ekspertów ESRI, kobiety w kraju, powinny doczekać się elastyczniejszych form zatrudnienia, a jednocześnie opieka nad dziećmi, czyli koszt posłania potomstwa do żłobka lub przedszkola, powinien się znacznie obniżyć. To z kolei pozwoli na szybszy powrót matek do pracy, odprowadzanie większej ilości składek PRSI i niwelować będzie różnice emerytalne.

Sprawie nadany będzie dzisiaj odpowiedni bieg, ponieważ przedstawiciele ESRI, spotkają się z Komisją ds. Opieki Społecznej Oireachats i przedstawią posłom oraz senatorom możliwe rozwiązania, a także zwrócą uwagę na istniejący problem luki emerytalnej, a ta powoduje, że kobiety otrzymują o 35% niższe świadczenia w jesieni życia. ESRI zaproponuje też, aby w ramach ustawowych, co powie dr Claire Keane, zmienić system zatrudniania kobiet ciężarnych i młodych matek, więc po pierwsze uelastycznić sposoby zatrudniania, zmienić warunki pracy, opieki długoterminowej dla ich dzieci, by te kluczowe kwestie, nie mogły już blokować powrotu kobiet na rynek pracy.

Dr Claire Keane powiedziała wcześniej:

– Polityki, które mają na celu utrzymanie kobiet w zatrudnieniu na dłużej, np. przystępna, wysokiej jakości opieka nad dziećmi, usługi opieki długoterminowej i elastyczne warunki pracy, będą również ważne, o ile nie najważniejsze. Jeśli ludzie chcą dłużej pracować, można to opóźnić, co także zmniejszy presję na służbę zdrowia. Podczas gdy wiele osób może z radością powitać emeryturę, inni mogą doświadczyć negatywnych jej skutków. Dlatego przejście na emeryturę w późniejszym wieku może zmniejszyć lub opóźnić słabe wyniki zdrowotne osób starszych, poprawić samopoczucie i ograniczyć korzystanie z usług opieki zdrowotnej.

Eksperci z ESRI, zaprezentują Komisji Oireachtas wyniki badań przeprowadzonych w USA, gdzie system zmuszający osoby do przejścia na emeryturę, wywoływał w wielu przypadkach negatywne efekty uboczne, w tym fizyczne i psychiczne.

ESRI nie do końca zgadza się też z propozycjami ustawowego wieku przechodzenia na emeryturę, a taki system zaproponowała Komisja Emerytalna, bo w tym zakresie proponuje się nieco inne rozwiązania. O ile wiek emerytalny w Irlandii miałby zostać podniesiony ze względów ekonomicznych i wydłużającego się życia, to tylko do pewnego wieku, np. 66 lat, a następnie, powinno się postawić na dobrowolne kontynuowanie pracy bez wyznaczania długich ram czasowych. Członkowie Instytutu, wyrażą też swoją negatywną opinię w zakresie bezwzględnego podniesienia wielu emerytalnego z 65 do 66 lat.

Na tym nie koniec, bo ESRI zaproponuje, iż w kraju powinno się zwiększyć poziom pewności emerytalnej, by można było ją odpowiednio zaplanować, a jednocześnie wysokość emerytur, musi być odpowiednio waloryzowana.

Już teraz wiemy, że część polityków z Komisji ds. Opieki Społecznej Oireachtas, zgodzi się z argumentacją ESRI i będą to przede wszystkim posłowie i senatorowie opozycyjni.

Bogdan Feręc

Źr: ESRI

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
W ten weekend nie od
Opinia rządu – lu

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>