Kobieta w Irlandii, nie będzie już „kurą domową”

Współczesne irlandzkie kobiety i rodziny zasługują na coś więcej niż ograniczenia oraz wierzenia zawarte w Konstytucji.

Minister Josepha Madigan wezwała rząd do wznowienia planów przeprowadzenia referendum zmieniającego Konstytucję w celu usunięcia odniesień do miejsca kobiet w domu.

Minister Madigan powiedziała:

– Artykuł 41.2 Konstytucji, który odnosi się do życia kobiety w domu, jest całkowicie dyskryminujący. Jest to również całkowicie sprzeczne z polityką tego rządu dotyczącą równości szans i równości płci. Konstytucja nie dąży do określenia miejsca człowieka. Wynika z tego, że nie powinien dążyć do definiowania miejsca kobiet. Nasza Konstytucja nie powinna wąsko określać naszych ról w społeczeństwie. W dzisiejszej nowoczesnej Irlandii zarówno matki, jak i ojcowie wykonują ważne obowiązki rodzinne w domu, a także dziadkowie, rodzeństwo, opiekunowie i inne osoby. Chociaż wielu rodziców decyduje się pozostać w domu, aby wychować swoje rodziny, nie powinniśmy dyskryminować pracujących rodziców, a zwłaszcza pracujących matek, które wnoszą nieoceniony wkład w irlandzkie społeczeństwo. Dlatego chciałbym, aby ten anachroniczny artykuł przeszedł do historii. Nie przedstawia wartości i życia współczesnych irlandzkich kobiet i współczesnych irlandzkich rodzin. Nasza Konstytucja jest naszym podstawowym prawem i wyrazem naszych wartości, jako społeczeństwa. Irlandzki elektorat pomógł zaktualizować Konstytucję zgodnie z naszymi zmieniającymi się w ostatnich latach wartościami, ale art. 41 ust. 2 wciąż pozostaje nieaktualny i pozbawiony znaczenia prawnego. Do 1973 r. zakaz małżeński ograniczał zatrudnianie zamężnych kobiet, często prowadząc do rozwiązania stosunku pracy. Nigdy nie było ekonomicznego uzasadnienia za zakazem małżeństwa. Rok 1973 był o wiele zbyt wczesny na jego zniesienie, ale 47 lat później jest absurdem, że myślenie wsteczne, pozostaje zapisane w naszej Konstytucji. Chciałbym podziękować członkom Zgromadzenia Obywatelskiego ds. Równości Płci, którzy obszernie dyskutowali nad wnioskiem na początku tego roku. Przyznaję, że będzie to wymagało dalszej analizy prawnej i ponadpartyjnego konsensusu, i mam nadzieję, że będzie można osiągnąć porozumienie w najbliższej przyszłości.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

Polska-IE: Udostępnij
Sinn Féin opublikuj
Zmarł Piotr Machali
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian