Koalicja zmieni system emerytalny?

Większość systemów emerytalnych w Europie, jest przestarzałych, więc o ile jeszcze nie są, to wkrótce staną się niewydolne, co powodować będzie problemy z wypłatami świadczeń dla osób, które zakończyły swoją aktywność zawodową.

Dokładnie tak samo dzieje się w Irlandii, gdzie już od kilku lat podejmowane są próby modernizacji systemu emerytalnego, ale jedynym tego efektem, jest obecnie podnoszenie wieku, w którym przechodzi się pod opiekę państwa. Irlandzki system emerytalny, jeszcze nie jest w zapaści, chociaż wciąż rosną koszty utrzymania emerytów, a te w ostatnich latach podniosły się o kilkaset milionów euro.

Lata kolejne to dalsze wzrosty obciążeń dla finansów kraju, gdyż żyjemy dłużej, co wiąże się z większą ilością osób pobierających świadczenia z tytułu przejścia w stan spoczynku zawodowego.

Żeby zachować sprawny system emerytalny w Irlandii, który pozwoli korzystać z niego wielu osobom, a i nie będzie narażał na szwank budżetu, należy zmienić zasady jego działania, ale do tego, potrzeba całkiem nowych rozwiązań. Sprawę od wielu lat próbowały załatwić kolejne rządy, ale do tej pory, nie zmieniło się nic, a działo się tak, tylko dlatego, iż władze, obawiały się fali protestów.

Obecne podejście Departamentu Ochrony Socjalnej jest nieco inne i szefowa ministerstwa Heather Humphreys zaproponowała, aby utworzyć komisję rządową, a ta zbada możliwości i kierunek zmian w irlandzkim systemie emerytalnym. Propozycja minister Humphreys nabiera właśnie kształtów, a przedstawiona zostanie gabinetowi w najbliższym czasie.

Komisja miałaby przygotować też ekspertyzy, które oceniać będą możliwości finansowe państwa w zakresie wypłat świadczeń emerytalnych, a ocenie poddane zostanie najbliższe 10 lat. Od Komisji oczekuje się również propozycji rozwiązań, jakie mogłyby przyczynić się do zmodernizowania całego systemu emerytur państwowych, przy jednoczesnym zachowaniu opiekuńczej roli państwa.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Social Protection

Polska-IE: Udostępnij
Irlandia przyciąga
Udana obrona Varadka
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian