Kiedy koronawirus w Irlandii zostanie pokonany?

Odpowiedź na to pytanie zna ekspert ds. chorób zakaźnych profesor Sam McConkey, który podzielił się tą informacją z telewidzami stacji RTÉ.

Profesor Sam McConkey, profesor nadzwyczajny i kierownik Departamentu Międzynarodowego Zdrowia oraz Medycyny Tropikalnej w Royal College of Surgeons w Irlandii ostrzegł jednocześnie, że kraj ma wiele do zrobienia, jeśli chodzi o powstrzymanie epidemii koronawirusa, ale jest to możliwe, o ile stosować będzie wysokie kryteria ochrony zdrowotnej. Co ciekawe, słowa profesora skierowane zostały bardziej do rządu, niż do mieszkańców wyspy, bo zawarte w wypowiedzi stwierdzenia, ważniejsze są dla świata polityki i medycyny.

Otóż profesor McConkey uważa, że w Irlandii będzie można mówić o pokonaniu wirusa, kiedy przez cztery następujące po sobie tygodnie, w kraju nie zanotuje się żadnych przypadków zachorowań. McConkey dodał, że wtedy uprawnione będzie też stwierdzenie, iż choroba jest pod pełną kontrolą, a kraj wolny od Covid-19.

Obecnie, co także powiedział profesor, nie ma jeszcze podstaw do takiego twierdzenia, a i wiele zostało do zrobienia, by choroba w kraju, mogła być kontrolowana. W każdej chwili epidemia na poziomie krajowym może wybuchnąć ponownie, a sprawdzianem będzie zbliżająca się jesień i zwiększona ilość zachorowań grypowych. Profesor jest również zdania, że rząd powinien przygotować się w odpowiedni sposób na powrót większej ilości koronawirusowych zachorowań, nadal wyjaśniać społeczeństwu, jak ważna jest ochrona personalna, ale i opracować wytyczne, które w późniejszym terminie, pomogą w opanowaniu drugiej, jak się wydaje, bardzo prawdopodobnej fali zachorowań.

Profesor McConkey zwraca uwagę, na podróże międzynarodowe, bo to one mogą być impulsem do odrodzenia się choroby na wyspie, więc ważne jest, by podróżni, mieli tego świadomość.

Ekspert dodaje, że właściwie mosty powietrzne są celowe, by ułatwić podróżowanie, ale muszą być pod ścisłą kontrolą władz medycznych, a i współpraca międzynarodowa w tym zakresie, powinna opierać się na stałej wymianie danych oraz natychmiastowej reakcji na wzrost zachorowań.

Pierwszym sygnałem, który powie nam, że epidemia koronawirusa w Irlandii została opanowana, będzie ten, w którym przez 28 kolejnych dni, nie odnotuje się żadnego zakażenia.

Bogdan Feręc

Źr/Zdj: RTE

Polska-IE: Udostępnij
Wielka Brytania rozs
Posłowie będą pra