KE: opóźnione projekty będzie można finansować z perspektywy 2021-2027, nawet jeśli nie będą kwalifikowały się do wsparcia

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Dyrektor Biura Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej Peter Berkowitz poinformował, że projekty, w których występują opóźnienia i przekroczenia kosztów ze względu na kryzys wywołany wojną na Ukrainie mogą być kontynuowane ze wsparciem finansowym z perspektywy 2021-2027, nawet jeśli nie kwalifikowałyby się do realizacji w ramach nowych programów.

Peter Berkowitz, w imieniu komisarz Elisy Ferreiry odpowiedział na apel marszałków województw o wydłużenie okresu rozliczenia wydatków na zadania realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych z perspektywy finansowej 2014-2020. Wskazał możliwość kontynuowania tych inwestycji ze wsparciem środków unijnych z programów na lata 2021-2027.

„Jeśli chodzi o projekty, w których występują opóźnienia i przekroczenia kosztów ze względu na niedobór materiałów, budowlanych i siły roboczej wywołany wojną zmienione rozporządzenie umożliwia obecnie realizację takich projektów, przy wsparciu z programów na lata 2021-2027 nawet w sytuacji, gdy nie kwalifikowałyby się one do finansowania w ramach nowych programów” – zaznaczył Berkowitz.

Poinformował też, że ze względu na ograniczone zasoby administracji krajowej i regionalnej dalsze przedłużanie realizacji programów na lata 2014-2020 oraz wydłużające nakładanie się dwóch okresów programowania opóźniłoby skuteczne wdrażanie programów na lata 2021-2027. 

Jak zaznaczył, opóźnienia we wdrożeniu nowej perspektywy „poważnie osłabiłyby zdolność polskich regionów do zwiększenia odporności, poprzez wkroczenie na ścieżkę wzrostu dostosowaną do przyszłych wyzwań opartych na transformacji cyfrowej i ekologicznej”.

Berkowitz przypomniał, że w związku z kryzysem wywołanym przez wojnę na Ukrainie Komisja przyjęła inicjatywę: Elastyczna pomoc dla terytoriów FAST-CARE. Pakiet ten obejmuje kompleksowy zestaw środków, wprowadzający większą elastyczność ram regulacyjnych polityki spójności w celu przeciwdziałania konsekwencjom wojny w Ukrainie. FAST-CARE ma przyczynić się do zmniejszenia obciążenia budżetów publicznych poprzez zwiększenie płatności zaliczkowych i stawek współfinansowania określonych projektów.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

EC – Audiovisual Service

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Straszna noc Martina
Trybunał w Hadze u
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.