KE chce uwolnienia podróżowania po i do UE

Komisja Europejska zwróciła się do wszystkich państw unijnych, aby załagodziły zasady i zniosły restrykcje dotyczące tzw. nieistotnych podróży.

Wg Polskiej Agencji Prasowej, pisma w tej sprawie przekazane zostały dzisiaj poszczególnym rządom państw członkowskich, a wnioski dotyczą swobodnego podróżowania po całej Unii Europejskiej. Obecne ograniczenia, uważa się teraz za zbyt daleko idące i na tej podstawie członkowie władz Komisji Europejskiej, wzywaj a do łagodzenia zasad podróży międzynarodowych w UE.

W oficjalnym komunikacie, jaki pojawił się na stronach Komisji Europejskiej, można znaleźć także akapit o państwach trzecich, co uwolni drogę do podróży osobom spoza UE:

– Komisja proponuje zezwolenie na wjazd do UE – z innych niż istotne powodów – nie tylko wszystkim osobom pochodzącym z krajów o dobrej sytuacji epidemiologicznej, ale także wszystkim osobom, które otrzymały ostatnią zalecaną dawkę szczepionki zatwierdzonej w UE. Można to rozszerzyć na szczepionki, które przeszły procedurę awaryjnego dopuszczenia przez WHO.

Jest jeszcze jedna dobra wiadomość w kwestii podróżowania po Europie, ponieważ Komisja Europejska zaproponowała, aby podnieść próg liczby zakażeń, a ten wykorzystywany jest do oceny poszczególnych państw i określenia poziomu zagrożenia epidemiologicznego oraz oznaczenia, które z podróży mogą być dozwolone.

Komisja Europejska uważa również:

– Jednocześnie pojawienie się niepokojących wariantów koronawirusa wymaga dalszej czujności. Dlatego, jako środek zaradczy Komisja proponuje nowy mechanizm „hamulec bezpieczeństwa”, który należy koordynować na szczeblu Unii i który ograniczyłby ryzyko dostania się takich wariantów do UE. Umożliwi to państwom członkowskim szybkie i tymczasowe ograniczenie do ścisłego minimum wszystkich podróży z krajów dotkniętych katastrofą na czas potrzebny do wprowadzenia odpowiednich środków sanitarnych.

Bogdan Feręc

Źr: PAP

Polska-IE: Udostępnij
Możesz robić, co r
Five medals for Pola
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian