2.1.      System partyjny i “formuła magiczna” 2.1.1.                 Partie polityczne Z reguły system polityczny obejmuje partie i instytucje polityczne oraz organizacje i osoby specjalizujące się w dziedzinie polityki. System polityczny w Szwajcarii tworzą wszyscy aktorzy, którzy biorą udział w podejmowaniu decyzji politycznych[1]. Innymi słowy, cała populacja mająca prawa wyborcze należy do systemu politycznego tego państwa - uczestniczą w nim nie tylko partie, ale wszyscy obywatele bezpośrednio poprzez głosowanie w referendach lub angażując się w inicjatywach ludowych[2].

Czytaj więcej

Janusz Sanocki, kandydat na Senatora w okręgu 51 (Opole) jest głównym współautorem książki pt. Kulisy polskiej demokracji. Obywatel wobec systemu, w której opisuje pozakulisowe dysfunkcje Sejmu i wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Książka wchodzi na rynek księgarski “za pięć dwunasta” – tuż przed wyborami do polskiego parlamentu. Sanocki jest niezrzeszonym posłem na Sejm, wnikliwym obserwatorem polskiej sceny politycznej, doskonale zorientowanym w niuansach polskiej semidemokracji. Ta długo

Czytaj więcej

10 października o godz. 18.00 prof. Mirosław Matyja będzie miał otwarty wykład na PUNO* pt. Utopia czy szansa? Demokracja oddolna w Polsce. W ramach wykładu prof. M. Matyja przedstawi pożądane zmiany w polskim systemie politycznym, łącznie ze zmianami w Konstytucji RP. Więcej informacji na stronie Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie>>> *PUNO: POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE: HISTORIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Prof. dr hab. Halina Taborska HISTORIA Jest grudzień 1939,  dobiega końca pierwszy wojenny rok, powstaje 

Czytaj więcej

2.2.      Subsydiarność – rola kantonów i gmin To co jest bardzo istotne w szwajcarskim systemie politycznym, to zasada subsydiarności[1], która przypisuje gminom i kantonom wszystkie prawa, nienależące wyraźnie do władz szczebla federalnego. Szwajcaria – jak już uprzednio podkreśliłem –  jest państwem federacyjnym posiadającym trzy poziomy polityczne: federację, 26 kantonów oraz około 2850 gmin. Zdecentralizowana organizacja zadań państwowych i dążenie do wykonywania ich, zgodnie z zasadą subsydiarności, na możliwie najniższym szczeblu, leżą u podstaw państwa,

Czytaj więcej

Parę słów o Januszu Sanockim Poseł Janusz Sanocki nie możne powtórnie kandydować do Sejmu, ponieważ jego zamiar kandydowania zniszczyła niedemokratyczna i sprzeczna z Konstytucja ordynacja wyborcza. Ale Sanocki nie byłby Sanockim, gdyby się w tej sytuacji poddał. Zdecydował się kandydować do Senatu w okręgu opolskim. Zapytałem Janusza Sanockiego, dlaczego dalej walczy i nie chce dać sobie spokoju z polityka? Odpowiedz była prosta, wręcz banalna: «Rezygnując musiałbym zostawić

Czytaj więcej

1.     Założenia i funkcjonowanie szwajcarskiego federalizmu 2.1.      Federalizm poprzez integrację Państwo federalne odróżnia się od państwa unitarnego, tzn. kierowanego odgórnie, tym, że stara się przekazywać zadania państwowe na niższe poziomy administracyjno-terytorialne. Państwo posiada kompetencje powierzone mu bezpośrednio przez naród. W przypadku Szwajcarii to obywatele decydują o kształcie i funkcjonowaniu państwa, którego podstawę stanowią gminy i kantony, sfederalizowane i pozbawione tylko tych kompetencji, które przekazały dobrowolnie na wyłączność federacji. Niemniej jednak,

Czytaj więcej

W październiku będą miały miejsce wybory do najważniejszego gremium politycznego w Rzeczypospolitej Polskiej – wybory parlamentarne. Wszyscy uprawnieni do glosowania Polacy maja prawo wybierać swoich przedstawicieli, a wiec tych, którzy przez najbliższe 4 lata będą kierować i sterować naszym państwem. To brzmi bardzo dumnie. Pytanie, które należy tutaj postawić, brzmi: czy Polacy maja również pełne bierne prawo wyborcze? Czy każdy obywatel ma prawo do swobodnego,

Czytaj więcej

1.2.1.                 Modyfikacja Konstytucji w 1874 i 1891 roku Proces centralizacji władzy i ograniczania władzy kantonalnej na rzecz władzy federalnej nie przebiegał w Szwajcarii bez problemów. Konstytucje kantonalne nie mogły zawierać żadnych zapisów, które byłyby sprzeczne z nowym porządkiem federalnym i musiały być poddawane zmianom na żądanie większości obywateli. Konstytucje te, jak również Konstytucja Federalna zostały w latach 1848-1874 wielokrotnie poddawane rewizji. Najważniejsza z nich miała miejsce w roku 1874, ale stanowiła – mimo wielu zmian

Czytaj więcej

Sprawowanie władzy i jej utrzymanie w Polsce kłóci się z zasadami etycznymi, ponieważ sprowadza się do dominacji rządzących nad rządzonymi.  Politycy określają poniekąd sami swoje własne wymogi „etyczne” i swój własny kodeks postępowania. Czy jest wiec w tym układzie miejsce dla etycznego polityka w polskim parlamencie – reprezentanta Polonii Marka Rudnickiego? Etyka i odpowiedzialność Trywialnie mówiąc, polityka i etyka są sprzeczne ze sobą. Politycy postępują albo udają, że

Czytaj więcej

1.     Uwarunkowania instytucjonalno-historyczne systemu politycznego Szwajcarii 1.1.      Początki szwajcarskiej państwowości Historia Szwajcarii jest niewątpliwie kluczem do zrozumienia ustroju oraz mechanizmów działania instytucji tego państwa. Proces historycznego kształtowania się systemu politycznego w Szwajcarii charakteryzuje się oryginalnymi rozwiązaniami, mimo że, w porównaniu z innymi państwami, jest to stosunkowo krótka i „uboga” historia. W czasach starożytnych obszar dzisiejszego państwa szwajcarskiego zamieszkiwany był przez plemiona Retów i Celtów. Nazwa Helvetia pochodzi od Helwetów – przedstawicieli jednego z plemion celtyckich, którzy osiedlili się

Czytaj więcej
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn