W każdym systemie politycznym ustawa jest aktem normatywnym o charakterze ogólnym i abstrakcyjnym, powszechnie obowiązującym w danej zbiorowości społecznej. Krótko mówiąc, ustawa jest podstawowym aktem prawnym uchwalanym przez najwyższy organ ustawodawczy danego państwa. W skali mocy prawnej ustawa jest najważniejszym aktem prawnym po konstytucji. Dlatego proces ustawodawczy, prowadzący do uchwalenia tego aktu prawnego i wdrożenia go w życie, jest niezmiernie ważny i powinien być szeroko

Czytaj więcej

Globalna pandemia COVID-19 jeszcze nie osiągnęła kulminacyjnego punktu, mimo to nadchodzi czas, aby zacząć myśleć o świecie po koronawirusie. Aktualny kryzys społeczno-ekonomiczny jest niewątpliwie najgorszym i najbardziej nieobliczalnym kryzysem XXI wieku. Nietrudno przewidzieć, że świat po pandemii w 2020 roku zmieni się, bowiem wielkie kryzysy zawsze wywierały wpływ na przebieg historii i generowały zmiany w skali międzynarodowej. Rola państwa Wielki kryzys w 1929 r. utorował Hitlerowi drogę

Czytaj więcej

Wszystkie państwa europejskie ratują swoje gospodarki w okresie kryzysu związanego z koronawirusem. Sa to programy mniej lub bardziej przemyślane, szybkie i powolne, skuteczne i mniej skuteczne. Również państwo helweckie nie jest gorsze od innych państw starego kontynentu. Szwajcaria podjęła radykalne posunięcia w walce przeciwko gwałtownemu spowolnieniu wydajności gospodarczej państwa i ewentualnej pokryzysowej recesji. 20 marca 2020 r. Rada Federalna (rząd szwajcarski) uchwaliła kompleksowy pakiet środków w wysokości 32 mld CHF, aby złagodzić

Czytaj więcej

Rozwijająca się epidemia koronawirusa stanowi – oprócz zagrożenia dla zdrowia wielu ludzi - także poważny kryzys ekonomiczny dla Europy. Jest to przede wszystkim szok dla realnej gospodarki, który uderza mniej więcej jednakowo we wszystkie kraje europejskie. Wszelkie zabezpieczenia wprowadzone po globalnym kryzysie finansowym w latach 2007-2008 zostały zaprojektowane w celu walki z innym rodzajem kryzysu - wywodzącym się z sektora finansowego lub pojedynczego państwa. Tymczasem

Czytaj więcej

Ostatnio coraz więcej mówi i pisze się w Polsce o wprowadzeniu tzw. pieniądza suwerennego. Idea ta dotarła również do polityków – nawet co drugi kandydat na prezydenta RP zawarł w swoim programie wyborczym wprowadzenie tej ekonomicznej koncepcji. O co tu w ogóle chodzi? Otóż, idea pieniądza suwerennego zasadza się na pełnej bankowej rezerwie, oznaczającej zasadniczo rozdzielenie procesu generowania nowego pieniądza od procesu udzielania pożyczek. Bank komercyjny

Czytaj więcej

Panie Profesorze, Partia Konserwatywna odniosła w Wielkiej Brytanii największe zwycięstwo od czasów Margaret Thatcher. W. Brytania raczej na pewno wyjdzie z UE. Jakiej polityki gospodarczej należy się zatem spodziewać? Panie Redaktorze, po raz pierwszy po referendum z 2016 r., dalsze działania związane z Brexitem wydają się oczywiste i wręcz nieuniknione. Możemy być prawie pewni, że jeszcze w 2019 r. brytyjski parlament zatwierdzi umowę z Unią Europejska,

Czytaj więcej

One of the main reasons behind the existence of the current democracies in the world is the fact that the politicians evade the responsibility for the country’s affairs and development. Unfortunately, the concept of political responsibility lacks an objective meaning, and thus it is interpreted in numerous ways. Nevertheless, politicians’ actions have real political and economic, as well as moral, consequences. In socio-political terms, very often actions that benefit politicians are

Czytaj więcej

Charakterystyka demokracji bezpośredniej w Szwajcarii Geneza i ewolucja szwajcarskiej demokracji bezpośredniej 3.1.1.   Okres przed rokiem 1848 Struktura polityczna Szwajcarii - instytucje państwowe, całość władzy i sił, które uczestniczą w wypracowaniu i wprowadzeniu w życie decyzji politycznych, np. partie polityczne oraz metody i procedury stosowane w tym celu - odzwierciedla system społeczny narodu szwajcarskiego. Narodu, którego istnienie opiera się na woli politycznej jego obywateli. Szwajcarska tożsamość narodowa, czyli poczucie odrębności wobec innych narodów, wspólna dla wszystkich

Czytaj więcej

Niezależnie od poglądów politycznych oraz innych przekonań, można powiedzieć, że mamy zarówno w Polsce, jak i rozsianych po całym świecie doskonałych promotorów polskości, ale i potężne umysły, które mogłyby wnieść do naszej ojczyzny wartość, której nie da się przecenić. Tak jest m.in. z profesorem Mirosławem Matyją, a ten przyjaciel portalu Polska-IE, oprócz odznaczenia go Królewskim Orderem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, wyróżniony został dodatkowo. Otóż profesor doktor Mirosław Matyja, otrzymał

Czytaj więcej

W Bazylice Archikatedralnej pw. św. Piotra i Pawła w Poznaniu odbyła się 23 listopada br. 171 Inwestytura Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. To wielkie wydarzenie miało miejsce dokładnie w Złotej Kaplicy, w której znajdują się pozostałości po grobowcach pierwszych polskich władców: Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Po zakończeniu mszy, odprawianej przez Księdza Prałata Jana Stanisławskiego Kapelana Orderu, przystąpiono do uroczystej Inwestytury Orderu, którym uhonorowano Profesora Mirosława Matyje. Nasz stały korespondent i

Czytaj więcej
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish