Jak już informowałem, w Indonezji powstała w styczniu 2021 roku instytucja o nazwie:Miroslaw-Matyja-Academia for Democracy (MMAfD). Celem tej instytucji jest propagowanie i edukacja demokracji bezpośredniej na całym świecie. Kolejnym celem jest umożliwienie studentom podejmowania studiów zdalnych bez żadnych ograniczeń. W okresie aktualnej pandemii wiele uczelni wyższych, szczególnie w państwach biedniejszych, zostało zamkniętych. MMAfD stara się wypełnić te

Czytaj więcej

Obywatele, Tomek Korzan i Andrzej Zimowski pytają w kolejnym spotkaniu, profesora Matyję o krążące w Polsce interpretacje i próby implementacji modelu demokracji szwajcarskiej w Polsce. Czy demokrację należy budować od dołu, od gminy? Czeka nas przebudowa systemu ochrony zdrowia w Polsce, DB może w tym pomóc? Te i inne pytania zadajemy Panu Profesorowi. https://www.youtube.com/watch?v=9NgsnqSFY04&ab_channel=%3FDlaczego%21AndrzejZimowski

Czytaj więcej

Z reguły przyjmuje się, że podstawą systemu politycznego w demokratycznym państwie jest trójpodział władzy autorstwa Monteskiusza. W czasach Oświecenia, w XVIII jedną z najczęściej dyskutowanych idei była idea wolności. O tym, jak bardzo był to ważny problem świadczy fakt, że zarówno we francuskiej Deklaracji Praw, jak i amerykańskiej Deklaracji niepodległości, wolność została uznana za jedno z

Czytaj więcej

Ruchy obywatelskie na rzecz demokracji bezpośredniej w Polsce powstają może nie jak grzyby po deszczu , ale rodzą się w coraz szybszym tempie. I dobrze…. Są to organizacje bardziej lub mniej zestrukturyzowane, ambitne i mniej ambitne, krajowe i polonijne, kierowane bądź odgórnie bądź oddolnie. Wszystkie mają jednak tą samą cechę: są zdesperowane potrzebą zmiany tego , co

Czytaj więcej

Wydawało mi się, że chęć wdrażania elementów demokracji bezpośredniej w społeczeństwie polskim trafiła na kamień albo wręcz spaliła na panewce. A tymczasem otrzymałem taki oto adres mailowy:Jurek_5D@wp.plAdres skierowany był do ludzi, którym na sercu leży pozytywna zmiana systemu politycznego w Polsce poprzez wdrożenie elementów bezpośrednio-demokratycznych i nowej ordynacji wyborczej. Zaryzykowałem i napisałem na ten adres i….nie rozczarowałem

Czytaj więcej

Partia rządzącą w Polsce nie przestrzega zasad demokratycznych, lecz koncentruje się raczej na programie "dobra zmiana". Projekt ten posiada niewiele synergii z zasadami demokratycznymi, bowiem zasadniczo nie akceptuje on indywidualnych wolności obywateli, lecz skupia się bardziej na swoiście pojętej moralności. Przykładem jest chociażby restryktywna ustawa dotycząca przerywania ciąży, czy bliskie związki rządzącej partii z Kościołem.Tak więc

Czytaj więcej

This year, in Indonesia and India was established Miroslaw-Matyja-Academia for Democracy (MMAFD). The aim of this institution is to enable students in Asian countries to undertake online studies. Towards this goal, the Academy establishes contacts with various universities, not only in Asia, but also in the USA and Europe. During the current pandemic, many universities in Asian

Czytaj więcej

W Indiach i w Indonezji powstała w tym roku instytucja o dość wdzięcznej nazwie Miroslaw Matyja Academia for Democracy (MMAfD). Celem tej instytucji jest umożliwienie studentom w państwach azjatyckich podejmowanie studiów online. W tym celu Akademia nawiązuje kontakty z rożnymi uniwersytetami nie tylko w Azji, ale również w USA i w Europie. W okresie aktualnej pandemii wiele

Czytaj więcej
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian