Charakterystyczne dla zachowań posłów w polskim Sejmie jest całkowite posłuszeństwo liderowi partii i kurczowe trzymanie się generalnej linii partyjnej.Jedyną rzeczą, o którą tak na prawdę posłowie się troszczą jest to, czy zostaną ponownie wybrani. Takie zachowanie wymusza na nich system oparty na niedemokratycznej ordynacji wyborczej. Ten system miażdży indywidualności, wyklucza ludzi mających własne zdanie, potrafiących sprzeciwić

Czytaj więcej

Jednym z zasadniczych problemów polskiej semidemokracji/demokracji parlamentarno elitarnej jest praktyka stosowania art. 7 polskiej Konstytucji, czyli tzw. zasada legalizmu:„Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”Zgodnie z nią organy państwowe i samorządowe mogą działać tylko w taki sposób, na jaki pozwala im uchwalone prawo, a więc m.in. ustawy. Bo ustawy i przypięte do

Czytaj więcej

Konstytucja RP z 1997 r. zawiera zapis na temat ogólnokrajowego referendum, a więc namiastki demokracji bezpośredniej w Polsce. Chodzi mi dokładnie o artykuł 125, który umożliwia przeprowadzenie referendum w sprawach istotnych dla państwa polskiego. W domyśle zakładam, że art. 125 opiera się na art. 4 tejże konstytucji, w którym jest wyraźnie napisane, że „naród sprawuje

Czytaj więcej

Referendum to forma głosowania o charakterze powszechnym, niewątpliwie najbliższa ideałowi demokracji bezpośredniej, w której udział mogą brać wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania. W ramach referendum obywatele całego państwa lub jego części wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu.Referendum jest narzędziem kontroli władz, kształtowania ustroju i wyrazem woli społeczeństwa. Dlaczego w ramach demokracji bezpośredniej referendum powinno być

Czytaj więcej

Co jakiś czas otrzymuje na FB posty typu: " Polacy są zbyt naiwni, leniwi i głupi, aby wprowadzić demokrację bezpośrednią". Czy to prawda?Osoby, które piszą te posty, nie myślą oczywiście o sobie, lecz mają na myśli innych, a więc ich otoczenie. Autorzy tychże postów są mądrzy, pracowici i wyrachowani… A może jednak te osoby maja na myśli

Czytaj więcej

Demokracja bezpośrednia służy przede wszystkim klasie ubogiej i średniej. Stanowi miedzy innymi instrument kontroli nad politycznymi i finansowymi klasami wyższymi, które nie potrzebują tego typu demokracji, ponieważ mają do dyspozycji wystarczająco dużo innych kanałów wpływu na procesy polityczne. Rozumiem każdego, kto nie zgadza się z decyzjami elit politycznych w Warszawie. Rozumiem również ludzi, którzy nie akceptują

Czytaj więcej

Wojna wojną, pandemia pandemią, ale faktem jest, że jeszcze nigdy nie było takiego zainteresowania demokracją bezpośrednią jak obecnie. Skąd to się bierze? Abstrahuje tu od innych państw, które popełniają jeden błąd za drugim, próbują się jednoczyć, zbroić i identyfikować nie wiadomo z czym i z kim. Koło młyńskie na całym świecie, a już na pewno w

Czytaj więcej

Mamy w Europie wojnę, Rosja zaatakowała Ukrainę. Przyczyny tej wojny są analizowane, pojawiają się najróżniejsze koncepcje. Zaskakuje mnie, ze mało się mówi i pisze o kwestii demokracji, a tym czasem ustrój ten, mimo iż nie zawsze ratuje przed wojną, to jednak stwarza mechanizmy, które powodują blokadę nieprzemyślanych działań. Konkretnie chodzi mi tu o zdrowy trójpodział władzy

Czytaj więcej

Bierna i minimalistyczna opieka nad małymi dziećmi może polegać na przykład na tym, że pozostawia się je w piaskownicy i dorzuca im od czasu do czasu parę zabawek. To funkcjonuje jednak tylko do pewnego krytycznego momentu, który wcześniej czy później musi nastąpić. Po pewnym czasie piaskownica staje się bowiem zbyt mała, zabawki zaczynają się nudzić,

Czytaj więcej

Europejska jest "niegrzeczna i niedobra" dla Polski. Unijni urzędnicy rządzą się w naszym państwie, nadzorują nas, wyzyskują i niszczą. Tak wygląda opinia wielu Polek i Polaków, manipulowanych mniej lub bardziej przez skuteczne media. Osobiście, z mojego szwajcarskiego punktu widzenia, nie jestem zwolennikiem struktur unijnych w Europie i wręcz szczęśliwy, że Szwajcaria nie należy do tej zbiurokratyzowanej machiny

Czytaj więcej