Przesyłam wiersze wybitnego polskiego poety Dominika Górnego, który jest jednym z najbardziej znanych poetów polskich. Dominik Górny –politolog-historyk, dziennikarz-publicysta, artysta. Autor 9 tomów poetyckich w tym „Poematu o moim Chopinie” zaliczonego do najważniejszych wydarzeń Roku Chopinowskiego na świecie. Jego twórczość jest tłumaczona na 16 języków i obecna w ponad 60 międzynarodowych wydawnictwach. Dr Górny jest bez

Czytaj więcej

Dwóch posłów tej samej partii politycznej, mającej większość w parlamencie, rozmawia w kuluarach Sejmu na temat ustawy dotyczącej prywatyzacji lasów w Polsce. Poseł Maciek:«Musimy koniecznie tą ustawę o prywatyzacji lasów przepchać Zdzichu.» Poseł Zdzich:«Wiem Maciek, inaczej możemy pakować manatki». Zdzichu klepie Macka po plecach:«Ustawa przejdzie, tylko co dalej? Wiesz, ze ta zaprzyjaźniona firma chce jeszcze w tym roku

Czytaj więcej

Wprowadzenie zapisów konstytucyjnych dotyczących demokracji bezpośredniej w Polsce wydaje się być bardzo proste – wszystko leży w zasięgu ręki. Przyjrzyjmy się, jakby to mogło i powinno wyglądać w przyszłości. Punktem wyjścia dla wprowadzenia instrumentów rzeczywistej demokracji oddolnej w Polsce jest słynny art. 4 Konstytucji RP:„1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.2. Naród sprawuje

Czytaj więcej

Co ma wspólnego Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) w Londynie, jedyna polska uczelnia poza granicami kraju, z polską racją stanu albo z kreowaniem przyszłości Polski? Pozornie wydawałoby się, że bardzo niewiele. Ktoś dobrze poinformowany wie, że PUNO jest polską instytucją naukową na obczyźnie z siedzibą w Londynie. Natomiast, jeśli ktoś interesuje się dokładniej historią Polaków na emigracji, powinien

Czytaj więcej

Wiele osób zadaje mi pytanie, jaki są moje powiązania z koncepcją WIR (Weto-Inicjatywa-Referendum). Są nawet osoby, które informują mnie o istnieniu WIR, a także takie, które naiwnie chcą mnie skontaktować z WIRowskimi liderami. Wreszcie pojawiają się od czasu do czasu "przywódcy" tychże organizacji, którzy proponują mi współpracę i próbują mi tłumaczyć, jak ta koncepcja funkcjonuje. Aby

Czytaj więcej

Zaczynam powoli realizować mój plan umiędzynarodowienia idei demokracji bezpośredniej na świecie. W tym celu nawiązałem szereg kontaktów z rożnymi instytucjami na całym globie. Aktualnie powstaje w Indonezji instytucja badawczo-edukacyjna o nazwie Miroslaw-Matyja-Academia for Democracy. Celem akademii jest popularyzacja idei demokracji oddolnej, organizowanie międzynarodowych konferencji na temat demokracji i edukacja uniwersytecka w tym zakresie. Na początek mobilizujemy nasza aktywność

Czytaj więcej

Idea demokratycznej formy rządów rozpowszechniła się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na całym świecie. W ciągu ostatnich kilku dekad znacznie wzrosła również liczba demokratycznie zarządzanych państw. Niemniej jednak osobiście wyznaje tezę, że ugruntowane demokracje znajdują się pod presją globalizacji. Z jednej strony zwraca się uwagę na fakt, że partycypacja polityczna winna dominować nad aktywnością ekonomiczną.

Czytaj więcej

W Polsce istnieją stowarzyszenia i organizacje monarchistyczne, które głoszą potrzebę wprowadzenia monarchii, jako przeciwieństwa demokracji w naszym państwie. Są to sceptycy systemu demokratycznego, którego i tak nie ma w Polsce, bowiem w naszym kraju należy raczej mówić o semidemokracji. Niemniej jednak monarchiści uważają - kompletnie błędnie - że monarchia jest lekarstwem na wszystko i ma skutecznie

Czytaj więcej

Życzę Wam Spokojnych i bezwirusowych Świąt Bożego Narodzenia i demokratycznego Nowego Roku 2021. Co będzie w przyszłym roku? Pewnie to samo, co w tym – walka o demokrację i udowadnianie rządzącym, że demokracja to nie jałmużna od nich dla nas, ale święte prawo obywatela. Takiego obywatela, który jest suwerenem i ma prawo współdecydowania o losie swoim

Czytaj więcej
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian