Głos ludu jest dla szwajcarskiego rządu rozkazem. Dzisiaj w Szwajcarii odbywają się ważne referenda ogólnokrajowe. Jest ich aż pięć! Między innymi chodzi o zakup nowych myśliwców dla armii szwajcarskiej. Jednak opinię publiczną najbardziej bulwersuje referendum dotyczące kontroli przepływu osób miedzy Szwajcarią i Unią Europejską. Konkretnie chodzi tu o ograniczenie imigracji zarobkowej do Szwajcarii z państw unijnych. Niektórzy

Czytaj więcej

Z prof. Mirosławem Matyją rozmawiamy o demokracji bezpośredniej w Szwajcarii, znaczeniu referendum, obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej w Polsce. Rafał Górski: Proszę podać przykłady trzech inicjatyw ludowych, które dotyczyły tematów ważnych dla Szwajcarów. Chodzi o takie tematy, które są, lub mogłyby być też ważne dla Polaków. Prof. Mirosław Matyja: Myślę, że w Pana pytaniu chodzi o inicjatywy, które zostały przegłosowane w referendum pozytywnie? Sama inicjatywa to za mało, aby mogła ona wywrzeć jakikolwiek wpływ

Czytaj więcej

Namiastki zasady subsydiarności/ pomocniczości w Polsce związane są z pierwszą reformą ustrojową, podjętą bezpośrednio po wyborach w 1989 roku. Mam tu na myśli oczywiście reformę samorządową. Kolejne reformy, wprowadzane w Polsce po 1989 roku, służyły upodmiotowieniu społeczeństwa i stopniowemu wdrażaniu zasady subsydiarności/pomocniczości w młodej polskiej demokracji. Nie było to łatwe przedsięwzięcie bowiem reformy samorządowe nie

Czytaj więcej

Media w Polsce nie mają wiele wspólnego z rzetelnym przekazem informacji, co jest ogólnie przyjętą regułą – niestety akceptowalną przez większość społeczeństwa. W polskim medialnym świecie mamy do czynienia z obiegami albo ściekami. Jest pierwszy obieg, drugi obieg, mówi się również o trzecim obiegu. A wiec klasyczne pomieszanie z poplątaniem, Z reguły pierwszy obieg to media prorządowe,

Czytaj więcej

W sumie niemal 200 mld zł będzie wynosił deficyt budżetowy państwa polskiego na lata 2020 i 2021. Niebagatelna i wręcz niewyobrażalna kwota, prawda? Rozdawnicza i nie poparta rachunkiem ekonomicznym polityka rządu zbiera teraz – w okresie kryzysu i nadchodzącej recesji - swoje plony. Okazuje się, że popularne stwierdzenie „pieniądze na wszystko się znajdą" przestaje obecnie funkcjonować.

Czytaj więcej

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE, SAMI NIE WIECIE, CO POSIADACIE Dla pokolenia Polaków, którzy swoje wykształcenie zdobyli w okresie reżimu komunistycznego, szlachta jest zdegenerowaną formacją społeczną. To ta warstwa społeczeństwa polskiego, która przyczyniła się do wielokrotnego upadku Rzeczypospolitej i która charakteryzowała się głupotą, łakomstwem, korupcją, uciskaniem chłopów pańszczyźnianych i liberum weto. Natomiast dla postkomunistycznej generacji Polaków szlachta

Czytaj więcej

W Polsce coraz częściej mówi i pisze się o demokracji bezpośredniej. Ja sam nie jestem tutaj wyjątkiem, starając się w moich licznych publikacjach i wywiadach przedstawić praktyczny model tego typu demokracji, który byłby możliwy do zastosowania w Polsce. W moim modelu polskiego wariantu demokracji bezpośrednie/oddolnej przedstawiłem wielokrotnie tzw. magiczny trójkąt: referendum, inicjatywa obywatelska i weto obywatelskie.

Czytaj więcej

Donald Trump wycofuje swoich żołnierzy z Niemiec, ponieważ jest zirytowany tym, że Berlin nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych w ramach NATO. Trump świadomie akceptuje szkody wyrządzone sojuszowi, jakby NATO służyło wyłącznie interesom niemieckim, a nie w równym stopniu interesom amerykańskim w Europie. W Niemczech, po amerykańskiej decyzji, rozległy się lamenty rozpaczy z powodu obojętności

Czytaj więcej

Saddam Husajn był dla USA w pierwszych latach XXI wieku High Value Target 1, czyli w języku polskim „celem numer 1”, najbardziej poszukiwanym człowiekiem na świecie. Husajn był niewątpliwie jednym z najbardziej charyzmatycznych ludzi w historii Iraku, mając jednocześnie na sumieniu setki tysięcy rodaków i wojny przeciwko Iranowi i Kurdom, w czasie których użył broń chemiczną. W

Czytaj więcej
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish