Bierna i minimalistyczna opieka nad małymi dziećmi może polegać na przykład na tym, że pozostawia się je w piaskownicy i dorzuca im od czasu do czasu parę zabawek. To funkcjonuje jednak tylko do pewnego krytycznego momentu, który wcześniej czy później musi nastąpić. Po pewnym czasie piaskownica staje się bowiem zbyt mała, zabawki zaczynają się nudzić,

Czytaj więcej

Europejska jest "niegrzeczna i niedobra" dla Polski. Unijni urzędnicy rządzą się w naszym państwie, nadzorują nas, wyzyskują i niszczą. Tak wygląda opinia wielu Polek i Polaków, manipulowanych mniej lub bardziej przez skuteczne media. Osobiście, z mojego szwajcarskiego punktu widzenia, nie jestem zwolennikiem struktur unijnych w Europie i wręcz szczęśliwy, że Szwajcaria nie należy do tej zbiurokratyzowanej machiny

Czytaj więcej

28 listopada będą miały miejsce w Szwajcarii dwa kolejne referenda, oczywiście o wadze ogólnospołecznej. Jedno z glosowań dotyczy inicjatywy na rzecz rozbudowy służby zdrowia w Szwajcarii. Konkretnie chodzi o zwiększenie inwestycji federalnych na kształcenie pracowników w ramach opieki zdrowotnej i wyższe pensje w tym sektorze pracy.Ma to oczywiście bezpośredni związek z trwającym od prawie dwóch lat

Czytaj więcej

Najwyższym organem sądowniczym w Szwajcarii jest Trybunał Federalny, który odpowiada za zapewnienie jednolitego stosowania prawa federalnego, poszanowanie praw podstawowych na terytorium tego państwa oraz za zgodność prawa kantonalnego z prawem wyższym. W przeciwieństwie do innych państw, Trybunał Federalny nie jest sądem konstytucyjnym. Organ ten nie ma uprawnień do kontrolowania zgodności ustaw federalnych z Konstytucją Federalną.

Czytaj więcej

Nie ustają krzyki, protesty i niepotrzebne podsycanie napięcia w polonijnych środowiskach  w Londynie w związku z wyborami Rektora Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, które, jakby nie było,  stanowią już historię tej uczelni. Przypominam, ze rektor PUNO został wybrany w lipcu 2021 i został nim prof. inż. Tomasz Kaźmierski. Przed ostatecznym zatwierdzeniem prof. Kaźmierskiego przez Senat PUNO

Czytaj więcej

15 października odbyła się, jak co roku w Londynie, inauguracja roku akademickiego 2021/22. Tegoroczna inauguracja miała szczególny wymiar, na co złożyło się kilka powodów. Tajemnicą poliszynela były w ostatnich miesiącach liczne nieporozumienia, wewnętrzne walki i napięcia na tym najmniejszym polskim uniwersytecie. PUNO stało na rozdrożu i sceptycy zaczęli nawet powątpiewać w sens jego dalszej egzystencji. Na inauguracje roku akademickiego

Czytaj więcej

Ukraińcy interesują się demokracją bezpośrednią bardziej niż mi się wydawało. W każdym razie czytają moje książki i opracowania na ten temat i słuchają moich wykładów w internecie. Efektem jest otrzymanie przeze mnie tytułów doktora honoris causa i profesora honorowego na amerykańsko-ukraińskim Uniwersytecie Biznesu i Prawa we Lwowie. Jadę tam za dwa tygodnie, aby otrzymać te wyróżnienia na miejscu

Czytaj więcej

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen broni zawzięcie swoich działań przeciwko Polsce i Węgrom za naruszanie praworządności w tych dwóch państwach członkowskich UE. „Musimy działać prawidłowo, zgodnie z prawem, egzekwować prawo, ale zachować trzeźwość i zawsze dążyć do dialogu” – powiedziała w wywiadzie dla Süddeutsche Zeitung w zeszłym tygodniu. Komisja wystąpiła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Czytaj więcej

Wykład prof. M. Matyi wygłoszony w Karpaczu 7. września 2021na I Forum Nowej Polski Często zadajemy sobie pytanie, czy istnieje coś takiego jak etyka w polskiej i nie tylko polskiej polityce? Ktoś powie, że w polityce etyka nie istnieje. To nieprawda, etyka w społeczeństwie jest wszem i wobec zawsze obecna, inaczej nie potrafilibyśmy na przykład określić,

Czytaj więcej

Profesor Mirosław Matyja mówi jak jest: utrata łączności miedzy rządzącymi i rządzonymi, rządy oligarchii, partyjniactwo. Matyja przedstawia także rozwiązania, również te powstające oddolnie, jak tworzony przez Janusza Zagórskiego oddolny ruch E-Parlamentu. https://www.youtube.com/watch?v=bbFGsHjqHzw&ab_channel=AkademiaProfesoraMatyji Akademia Profesora Matyi

Czytaj więcej
EnglishGaeligePolskiРусский
EnglishGaeligePolskiРусский