2.1.1.                 Sąd Federalny Najwyższą władzę wymiaru sprawiedliwości pełni w Szwajcarii Sąd Federalny[1], z siedziba w Lozannie. Jako samodzielny organ państwowy pojawił się on w konstytucji szwajcarskiej w 1874 r. Jest on najwyższą instancją federacji w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych i konstytucyjnych, zapewniajac jednolite stosowanie prawa federalnego w poszczegolnych kantonach. Jako instytucja niezależna, Sąd Federalny pełni funkcję administracyjnego organu nadzoru federalnych sądów pierwszej instancji: Federalnego Sądu Karnego, Federalnego Sądu Administracyjnego i Federalnego Sądu Patentowego[2]. Specyficzną cechą Sądu

Czytaj więcej

Tygodnik “Polityka” podaje, że 26-letni Paweł Gajewski, prawa ręka Jacka Kurskiego w TVP, dopiero niedawno zdał maturę. Paweł Gajewski pełni obowiązki wiceszefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, zastępcy dyrektora TVP ds. korporacyjnych oraz pełnomocnika zarządu telewizji ds. wyborów parlamentarnych.Mówi się o nim, że jest najbliższym współpracownikiem Jacka Kurskiego.“Dba, by ludzie Ziobry i on sam mieli zarezerwowany odpowiedni czas antenowy, a ich główny rywal, czyli Morawiecki, nie był pokazywany

Czytaj więcej

Główne instytucje ustrojowe 2.1.1.                 Rada Federalna i prezydent federalny W Szwajcarii funkcje rządu pełni Rada Federalna. Konstytucja Federalna z 1999 r. w art. 174 określa ją jako „najwyższą władzę rządową i wykonawczą”. Rada Federalna, składajaca się z siedmiu ministrów, pełni praktycznie bardziej rolę koordynatora niż klasycznego rządu znanego z innych państw demokratycznych. Organ ten powoływany jest na cztery lata przez Zgromadzenie Narodowe. Przy ustalaniu jej składu bierze się pod uwagę wspomnianą uprzednio formułę magiczną. Rada Federalna

Czytaj więcej

2.1.      Główne instytucje ustrojowe 2.1.1.                 Parlament Państwową władzę ustawodawczą sprawuje w Szwajcarii, jak uprzednio wspomniałem, dwuizbowy parlament, zwany Zgromadzeniem Federalnym, o czteroletniej kadencji. Parlament składa się z Rady Narodowej (izba niższa) i Rady Kantonów (izba wyższa). Pełni on, podobnie jak w innych państwach, funkcję ustawodawczą, wyrażającą się w uchwalaniu poprawek do konstytucji i ustaw. W skład Rady Narodowej wchodzi 200 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych i proporcjonalnych. Okręgami wyborczymi do Rady Narodowej są kantony, a liczba wybieranych

Czytaj więcej

2.1.      Subsydiarność – rola kantonów i gmin To co jest bardzo istotne w szwajcarskim systemie politycznym, to zasada subsydiarności[1], która przypisuje gminom i kantonom wszystkie prawa, nienależące wyraźnie do władz szczebla federalnego. Szwajcaria – jak już uprzednio podkreśliłem –  jest państwem federacyjnym posiadającym trzy poziomy polityczne: federację, 26 kantonów oraz około 2850 gmin. Zdecentralizowana organizacja zadań państwowych i dążenie do wykonywania ich, zgodnie z zasadą subsydiarności, na możliwie najniższym szczeblu, leżą u podstaw państwa, istniejącego praktycznie

Czytaj więcej

2.1.      System partyjny i “formuła magiczna” 2.1.1.                 Partie polityczne Z reguły system polityczny obejmuje partie i instytucje polityczne oraz organizacje i osoby specjalizujące się w dziedzinie polityki. System polityczny w Szwajcarii tworzą wszyscy aktorzy, którzy biorą udział w podejmowaniu decyzji politycznych[1]. Innymi słowy, cała populacja mająca prawa wyborcze należy do systemu politycznego tego państwa - uczestniczą w nim nie tylko partie, ale wszyscy obywatele bezpośrednio poprzez głosowanie w referendach lubangażując się w inicjatywach ludowych[2]. W porównaniu do

Czytaj więcej

2.1.      Subsydiarność – rola kantonów i gmin To co jest bardzo istotne w szwajcarskim systemie politycznym, to zasada subsydiarności[1], która przypisuje gminom i kantonom wszystkie prawa, nienależące wyraźnie do władz szczebla federalnego. Szwajcaria – jak już uprzednio podkreśliłem –  jest państwem federacyjnym posiadającym trzy poziomy polityczne: federację, 26 kantonów oraz około 2850 gmin. Zdecentralizowana organizacja zadań państwowych i dążenie do wykonywania ich, zgodnie z zasadą subsydiarności, na możliwie najniższym szczeblu, leżą u podstaw państwa, istniejącego praktycznie

Czytaj więcej

2.1.      Subsydiarność – rola kantonów i gmin To co jest bardzo istotne w szwajcarskim systemie politycznym, to zasada subsydiarności[1], która przypisuje gminom i kantonom wszystkie prawa, nienależące wyraźnie do władz szczebla federalnego. Szwajcaria – jak już uprzednio podkreśliłem –  jest państwem federacyjnym posiadającym trzy poziomy polityczne: federację, 26 kantonów oraz około 2850 gmin. Zdecentralizowana organizacja zadań państwowych i dążenie do wykonywania ich, zgodnie z zasadą subsydiarności, na możliwie najniższym szczeblu, leżą u podstaw państwa, istniejącego praktycznie

Czytaj więcej
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn