Kariera międzynarodowa w UE – tak to działa

Świat jest dla nas otwarty, ponieważ staje się coraz bardziej sieciowy. Podczas gdy jeszcze kilka lat temu praca za granicą była wyjątkiem, teraz stała się obowiązkowa. Przynajmniej w przypadku bardzo poszukiwanych stanowisk w dużych, odnoszących sukcesy firmach.

Coraz więcej firm zakłada oddziały za granicą lub deleguje swoich pracowników do firm partnerskich na zasadzie wymiany. Podczas pracy za granicą należy pamiętać o kilku rzeczach. Oto najważniejsze wskazówki.

Praca w UE

Unia Europejska ułatwia nam pracę w innych krajach członkowskich. Ustanowiono prawa, które ułatwiają wymianę i zabezpieczają wszystkie prawa pracownicze w tym procesie. Przekroczenie granicy i dłuższy pobyt tam są zazwyczaj bezproblemowe. Nie potrzeba pozwolenia na pracę ani wizy.

Jednakże, aby uniknąć kar, natychmiast po przeprowadzce należy się ponownie zarejestrować. Będziesz potrzebować:

 • ważnego dowodu osobistego lub paszportu,
 • świadectwa pracy,
 • w przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek: dowodu potwierdzającego status osoby prowadzącej działalność na własny rachunek.

Jeśli mieszkasz w jednym z krajów UE nieprzerwanie od 5 lat na zasadzie legalnego pobytu, możesz zostać tam na stałe. Pod pewnymi warunkami, na przykład z powodu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem, okres ten może również ulec skróceniu. Wydalenie może nastąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach, na przykład dlatego, że kraj widzi w twojej osobie zagrożenie.

Ochrona prawna i zdrowotna

Rozporządzenie w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego UE stanowi, że osoba pracująca za granicą na terenie UE ma takie same prawa jak jej obywatel. Jeśli więc pracujesz za granicą, jesteś objęty systemem ubezpieczeń społecznych w swoim kraju ojczystym lub kraju przyjmującym. Na przykład jeśli pracujesz w Niemczech, możesz również tam ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.

Najlepszą rzeczą, jaką należy zrobić przed podróżą i rozpoczęciem pracy w nowym kraju, jest sprawdzenie, czy obowiązują tam określone przepisy i prawa. Teksty takie jak ten, o wypowiedzeniu umowy o pracę w Niemczech, zawierają pomocne wskazówki dotyczące konkretnych sytuacji i właściwego zachowania.

Inne kraje, inne dyscypliny

Decyzja o tym, w którym kraju pracować, nie zawsze jest łatwa. Jeśli nie jest to przypadek, np. przyjaciele lub członkowie rodziny, którzy już tam mieszkają, możesz zorientować się w najbardziej obiecujących sektorach w danym kraju.

Są to albo dziedziny, które się rozwijają, albo te, w których brakuje wykwalifikowanych pracowników, czy też branże, w których warunki są lepsze w innych krajach.

 • Austria: wykwalifikowani pracownicy w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, technologii środowiskowych, inżynierii mechanicznej, przemysłu spożywczego, usług i edukacji;
 • Francja: technologie medyczne, lekarze, terapeuci i pielęgniarki, marketing i planowanie wydarzeń, gastronomia, fotonika i inżynieria;
 • Niderlandy: hydraulicy, ogrodnictwo, gastronomia, przemysł chemiczny, ochrona środowiska, technologie informacyjne, komunikacyjne i medyczne;
 • Norwegia: przemysł naftowy i gazowy, opieka zdrowotna, IT;
 • Szwecja: ochrona zdrowia, nauki przyrodnicze, edukacja, energia i technologia środowiskowa, inżynieria mechaniczna;
 • Szwajcaria: przemysł chemiczny i farmaceutyczny, przemysł zegarmistrzowski, technologia elektryczna, medyczna i środowiskowa, pielęgniarstwo, przemysł budowlany i gastronomia;
 • Hiszpania: turystyka, przemysł chemiczny, inżynieria mechaniczna, inżynieria elektryczna, przemysł ochrony środowiska, IT, lekarze i pielęgniarki, pracownicy ochrony;

Polska przyciąga pracowników głównie ze względu na przemysł chemiczny i farmaceutyczny, przemysł spożywczy, sektor motoryzacyjny oraz sektor ochrony zdrowia. Istnieje duże zapotrzebowanie na rzemieślników, sprzedawców, pracowników ochrony i zawodowych kierowców. Osoby z takimi zawodami mogą znaleźć tu bezpieczne zatrudnienie.

Post

Jeśli nie szukasz pracy za granicą na własną rękę, możesz zostać oddelegowany przez swojego pracodawcę. W tym przypadku pracodawca dba o wszystkie istotne szczegóły organizacyjne i prawne. Jeśli warunki pracy i zatrudnienia w kraju przyjmującym są bardziej korzystne niż w kraju ojczystym, człowiek korzysta z lepszych warunków. Należą do nich:

 • specyfikacja maks. godzin pracy, min. okresów odpoczynku i przerw;
 • wynagrodzenie według standardu kraju przyjmującego;
 • przepisy mające na celu zapobieganie dyskryminacji;
 • zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy;
 • zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i utrzymania.

W przypadku oddelegowania obowiązek ubezpieczenia społecznego pozostaje w kraju pochodzenia. W takim przypadku nie masz prawa do świadczeń socjalnych w kraju przyjmującym. Jeśli delegowanie trwa dłużej niż 3 miesiące, należy zameldować się w tym kraju. Tutaj dowiesz się, jakie masz prawa i obowiązki w przypadku krótko- lub długoterminowego zlecenia.

Wniosek

Podjęcie pracy za granicą jest łatwe dla nas jako obywateli UE. Czy to samodzielnie, czy w ramach oddelegowania, nie potrzebujemy pozwolenia na pracę lub pobyt i pozostajemy pod ochroną ubezpieczeniową naszego kraju ojczystego – lub nawet kraju goszczącego. Daje nam to szansę na rozwój naszego potencjału w krajach, które coraz częściej poszukują naszych kompetencji i oferują lepsze warunki dla naszej branży.

Źródło informacji: E.M. EXTREME MARKETSHIP LIMITED

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Budżet 2022 dla Dep
Robert Bąkiewicz: d

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>