Już ponad 700 000 osób dostaje zasiłek z Social Welfare. Depresja gospodarcza puka do drzwi

Liczba osób otrzymujących wsparcie pandemiczne w kraju rośnie w zastraszającym tempie i od ubiegłego piątku grupa ta powiększyła się o ponad 200 000 osób.

Jeszcze w piątek 3 kwietnia oficjalne dane mówiły, że z różnych form zasiłków, w tym socjalnych korzysta 512 000 osób, ale dzisiaj wszystko się zmieniło i komunikat  Departamentu Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej, może wskazywać, że do masowej dewastacji stanowisk pracy w Irlandii został nam tylko jeden mały krok.

Pamiętajmy, że jeszcze niedawno, w szczycie zatrudnienia, w Republice zatrudnionych było nieco ponad 2,2 miliona osób, a obecnie na zasiłkach przebywa już ponad 712 000 osób. Oznacza to, że niewiele potrzeba, aby Irlandia straciła połowę dotychczasowych stanowisk pracy, a to oznaczać będzie nie zapaść, nie stagnację, nie recesję, a depresję gospodarczą*.

Większość pobierających obecnie zasiłki dla osób bezrobotnych otrzymuje je w wysokości 350 € tygodniowo, więc koszt obsługi wszystkich bezrobotnych, których jeszcze w styczniu było nieco poniżej  205 000 (wszystkich pobierających zasiłki w kwocie 203 €), wzrósł ponadprzeciętnie. Skarb Państwa ma jeszcze na tyle duże zapasy gotówki, aby wystarczyły na najbliższe kilka miesięcy, a i nie trzeba się obawiać, że braknie ich przed końcem roku, jednak w konsekwencji tych wydatków, potrzebne będą pożyczki z Unii Europejskiej i Banku Światowego, aby ponownie uruchomić gospodarkę.

Od 16 marca tego roku do dzisiaj ilość osób korzystających z pomocy finansowej państwa wzrosła o 507 000 osób. Od chwili rozpoczęcia pandemii koronawirusa, do Social Welfare wpłynęło ponad 544 000 wniosków o przyznanie zasiłku, jednak z różnych powodów, 46 000 wniosków odrzucono. Najwięcej odmów wypłacenia zasiłku pandemicznego dotyczyło osób poniżej 18 roku życia i osób, które skończyły 66 rok życia. 9100 wniosków zawierało nieprawidłowe dane, w tym PPS, a na 1500 wnioskach podano nieprawidłowe dane bankowe.

Od 16 marca zamknięto 18 000 wniosków, co oznacza, że osoby ubiegające się o zasiłek lub te, który taki już otrzymały, zostały ponownie zatrudnione i korzystać będą z pensji subsydiowanej przez państwo, więc otrzymają nawet do 410 € tygodniowo.

*Depresja gospodarcza – Jest to bardziej dotkliwy spowolnieniem gospodarczym niż recesji, która jest spowolnieniem aktywności gospodarczej w ciągu normalnego cyklu koniunkturalnego.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Social Protection

Polska-IE: Udostępnij...
Czy socjaldemokraci
Marzec - złotym mie
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish