John Brady spotkał się z ambasadorem Rosji, aby omówić sprawę Ukrainy i planowane ćwiczenia morskie u wybrzeży Irlandii

Rzecznik Sinn Féin ds. zagranicznych i obrony John Brady spotkał się z ambasadorem Rosji w Irlandii Jurijem Filatowem, aby omówić obecny kryzys na Ukrainie oraz kwestię planowanych ćwiczeń marynarki wojennej rosyjskiej marynarki wojennej u południowych wybrzeży Irlandii.

Przemawiając w Dáil poseł z Wicklow powiedział:

– Nie ma wątpliwości, że obecnie najpilniejszą kwestią międzynarodową jest możliwość wybuchu konfliktu na Ukrainie. Spotkałem się z ambasadorem Rosji w Irlandii Jurijem Filatowem, któremu przedstawiłem stanowisko Sinn Féin w odniesieniu do sytuacji na Ukrainie i planowanych ćwiczeń morskich u południowych wybrzeży Irlandii. Sinn Féin jest wierne zasadom zawartym w rezolucji ONZ przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne 27 marca 2014 r. w odniesieniu do integralności terytorialnej Ukrainy. Wzywa to wszystkie państwa do powstrzymania się w stosunkach międzynarodowych od groźby lub użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub niezależności politycznej jakiegokolwiek państwa oraz do rozstrzygania sporów międzynarodowych środkami pokojowymi. Wierzę jednak, że Irlandia ma do odegrania rolę na arenie międzynarodowej w poszukiwaniu pokojowego rozwiązania. Irlandia, jako członek Rady Bezpieczeństwa ONZ i jako naród neutralny, ma moralną pozycję i platformę polityczną do aktywnego nadawania kierunku działań na rzecz deeskalacji obecnego kryzysu na Ukrainie. Musimy, jako naród, być postrzegani, jako reprezentujący i głosujący spokój i rozsądek. Wykorzystując naszą pozycję w ONZ i UE, aby przeforsować pokojowe rozwiązanie kryzysu. Podczas spotkania poruszyłem kwestię planowanych ćwiczeń rosyjskiej marynarki wojennej, planowanych u naszych południowych wybrzeży w przyszłym tygodniu z ambasadorem Filatovem, wyrażając sprzeciw Sinn Féin wobec planowanych ćwiczeń. Przypomniałem też, że z wybrzeża Donegal, irlandzkie trawlery rybackie, zostały kiedyś wyparte z tego obszaru przez Brytyjczyków. Takie ćwiczenia niosą również zagrożenie dla bioróżnorodności morskiej i dzikiej fauny i flory. Rzeczywiście, zgodnie z obowiązującym w Wielkiej Brytanii ustawodawstwem, Royal Navy ma obowiązek konsultować się z grupami ochrony, aby upewnić się, że ich działania nie zagrażają dzikiej przyrodzie podczas operacji. Ale kiedy wchodzą na irlandzkie wody, nie mają takich wymagań. Jest to nie do przyjęcia i jest to coś, co Sinn Féin starał się zmienić w poprawkach do ustawy o jurysdykcji morskiej, której sprzeciwił się ten rząd. Irlandia ma międzynarodowy obowiązek patrolowania swoich wód, zarówno powierzchniowych, jak i podpowierzchniowych, oraz nieba. Jako naród neutralny musimy to zrobić za pomocą dostępnych nam zasobów. Wydarzenia, o których mówimy, wyraźnie rzuciły światło na niepowodzenie tego rządu w przygotowaniu naszych sił obronnych do sprostania wyzwaniom związanym z naszymi narodowymi obowiązkami. Nie możemy pozwolić, aby ten rząd, który nie wytrzymał naszych sił obronnych, stał się koniem trojańskim, który pokieruje nasz kraj drogą, która pozwoliłaby Irlandii pogrążyć się jeszcze bardziej w trwającym projekcie zmilitaryzowania UE. Irlandia zajmuje upragnioną pozycję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, zdobytą przez dziesięciolecia neutralności i utrzymywania pokoju. Ten moment stanowi wyzwanie dla naszej determinacji, by sprostać oczekiwaniom narodów świata, które na nas głosowały.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Rosyjska flota płyn
Rząd musi pracować
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська