JOBSEEKER`S BENEFIT FOR SELF-EMPLOYED – JBSE

Zasiłek dla osób bezrobotnych (wcześniej samozatrudnionych) – Jobseeker`s Benefit for Self-Employed (JBSE) to cotygodniowe świadczenie z irlandzkiego Department of Employment Affairs and Social Protection (DEASP).


Mogą je otrzymywać osoby w wieku od 18 do 66 lat, które stały się całkowicie lub częściowo bezrobotne i opłaciły wystarczającą ilość składek PRSI (składek na ubezpieczenie społeczne zależne od wynagrodzenia).

Warunki nabycia zasiłku dla bezrobotnych przez osoby, które wcześniej były samozatrudnione

Osoba, która przed rejestracją pracowała na własny rachunek może uzyskać prawo do zasiłku  dla bezrobotnych jeżeli spełni następujące warunki:

  • jest w wieku od 18-66 lat;
  • nie pracuje na własny rachunek;
  • jest bezrobotna (można wykonywać pracę do 3 dni w tygodniu);
  • jest zdolna do podjęcia zatrudnienia i aktywnie poszukuje pracy w pełnym wymiarze czasu;
  • ma wystarczającą ilość opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI) – składki klasy S, (opłacanie składek A lub H może pomóc w uzyskaniu świadczenia).

 
Ilość składek na PRSI kwalifikujących do świadczenia musi wynosić:

  • co najmniej 156 tygodni składek klasy S lub co najmniej 104 tygodnie opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne klasy A lub H od rozpoczęcia działalności;
  • 52 tygodnie składek klasy S opłaconych w odpowiednim roku podatkowym.

 
Odpowiedni rok podatkowy to przedostatni pełny rok podatkowy przed rokiem, w którym złożono wniosek. Zatem dla wniosków zgłoszonych w 2020 roku odpowiednim rokiem podatkowym jest 2018.

Wysokość zasiłku

Jeśli współmałżonek lub partner osoby bezrobotnej pobierającej zasiłek jest na jego utrzymaniu lub ma niskie dochody, osoba, która pobiera zasiłek może ubiegać się o podwyższenie wypłacanego świadczenia. Nazywa się to podwyżką dla kwalifikującej się osoby dorosłej (IQA).
 
Jeśli osoba bezrobotna ma dzieci na utrzymaniu również może ubiegać się o podwyższenie świadczenia dla bezrobotnych. Nazywa się to podwyżką dla kwalifikującego się dziecka (IQC).
 
Wysokość świadczenia – stawki tygodniowe

Przeciętne tygodniowe zarobkiIndywidualna stawkaStawka podwyższona – małżonek/partner – (IQA)Stawka podwyższona – dziecko  – (IQC)
Mniej niż 150 euro91,10 euro87,20 euro36 euro – dziecko poniżej 12. roku życia lub40 euro – dziecko powyżej 12. roku życia
150 euro – 220 euro131
220 euro – 300 euro159
300 euro  i więcej203147 euro (od 26 marca 2020)*

* tymczasowo tygodniowa stawka dla osoby dorosłej pozostającej na utrzymaniu została podwyższona z 134,70 euro do 147 euro do 24 września 2020 r. Od 30 września 2020 powróci ona do kwoty – 134,70 euro.
 
Wysokość zarobków nie wpływa na dodatek z tytułu pozostającego na utrzymaniu dziecka.

Zasiłek i praca

Otrzymywanie świadczenia JBSE wyklucza prowadzenie działalności gospodarczej, ale bezrobotny może wykonywać pracę do 3 dni w tygodniu w charakterze pracownika. Praca musi mieć charakter dorywczy, w niepełnym wymiarze godzin, krótkoterminowy oraz podlegać ubezpieczeniom społecznym.
 
Pracodawca jest wówczas zobowiązany wypełnić formularz UP80. Formularz ten można pobrać, wypełnić i przekazać do lokalnego biura Intreo lub Social Welfare Branch. Formularz dostępny jest pod linkiem: https://www.gov.ie/en/service/a030c1-jobseekers-benefit-self-employed/#what-jobseekers-benefit-self-employed-jbse-is
 
Deklaracji zatrudnienia w konkretnych dniach, w których praca jest wykonywana można dokonać online poprzez stronę internetową.

Okres pobierania zasiłku

Zasiłek dla osób bezrobotnych (osoby samozatrudnione) wypłacany jest przez 9 miesięcy (39 tygodni) osobom, które opłaciły 260 lub więcej składek PRSI klasy S. Jeżeli ilość składek jest niższa, zasiłek wypłacany jest przez 6 miesięcy (26 tygodni).
 
Osoby powyżej 65. roku życia, które starają się o zasiłek dla osób bezrobotnych (osoby samozatrudnione), mogą otrzymywać jego wypłatę do 66 urodzin.

Kolejne wnioskowanie o świadczenie może nastąpić jeżeli osoba:

  • wykorzystała prawo do zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego przez 6 lub 9 m-cy; 
  • nie ubiegała się o zasiłek dla bezrobotnych od co najmniej 12 m-cy;
  • od wygaśnięcia prawa do ostatniego świadczenia dla bezrobotnych opłacała składki (klasa S) przez co najmniej 52 tygodnie.   

Informacje dla osób, których zatrudnienie ucierpiało z powodu pandemii koronawirusa, osób chorych bądź opiekujących się kimś chorym znajduje się pod linkiem: https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/covid19_and_social_welfare.html.

Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl

Źródło: gov.ie

Citizen Information

Polska-IE: Udostępnij
Portret zadłużonyc
Bankier.pl: Koronawi
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian