Jim Yates – THE CATCHING OF THE CAMINO WIND. Nowa pozycja wydawnicza na irlandzkim rynku (ENG-PL)

ENG: My new novel about the Camino has been launched and perhaps you may be interested in reading it.

THE CATCHING OF THE CAMINO WIND  

Avril is walking the Camino Frances in the hope of ridding herself of an inner demon that has cursed her young life when she meets Giovanni who has suffered a personal tragedy. He is in a dark place and needs rescuing. He had a dream directing him to walk the Camino. He undertakes it but is an awkward and reluctant pilgrim.

Riku, a Japanese zoologist, has his normally calm and relaxed nature shaken when he meets Ella; a Bulgarian Environmentalist with a carefree and cheeky disposition – Zeeta, a Parisian poet is out to discover the secrets of the universe but finds the philosophy of Greek prison officer more appealing, 

Geordie is out to test his strength and mental agility to mark his seventieth birthday and discovers more about himself on the Camino that he had in his entire life.

What do these pilgrims and others walking the Camino Frances have in common? What Is it that binds them together, making them reveal secrets to each other they would never reveal to their closest friends or family? Could it be love or is it just the magical charm of the Camino effect. Be humoured, shocked, and surprised by this unusual love story that blossomed on the road to Santiago.

Here is it’s link:  https://www.amazon.co.uk/Catching-Camino…/dp/0955583667/?fbclid=IwAR2x1bUbows2-Y3hKgxiAAtUXOoGRD9Q_XT5UcAtq-yIa0SJ9bt8heCdN60

Jim Yates

PL: Ukazała się moja nowa powieść o Camino i być może zechcesz ją przeczytać.

ŁAPANIE WIATRU CAMINO

Avril spaceruje po Camino Frances w nadziei, że uwolni się od wewnętrznego demona, który przeklął jej młode życie, gdy spotyka Giovanniego, który przeżył osobistą tragedię. Znajduje się w ciemnym miejscu i potrzebuje ratunku. Miał sen, który kazał mu chodzić po Camino. Podejmuje to, ale jest niezręcznym i niechętnym pielgrzymem.

Riku, japoński zoolog, jest wstrząśnięty swoją zazwyczaj spokojną i zrelaksowaną naturą, gdy spotyka Ellę; bułgarski ekolog o beztroskim i bezczelnym usposobieniu – Zeeta, paryska poetka, która chce odkryć tajemnice wszechświata, bardziej podoba mu się filozofia greckiego oficera więziennego,

Geordie chce przetestować swoją siłę i sprawność umysłową, aby uczcić swoje siedemdziesiąte urodziny i odkrywa siebie na Camino…

Co mają ze sobą wspólnego ci pielgrzymi i inni idący Camino Frances? Co ich łączy, co sprawia, że ​​wyjawiają sobie nawzajem sekrety, których nigdy nie wyjawiliby najbliższym przyjaciołom lub rodzinie? Czy to miłość, czy tylko magiczny urok efektu Camino. Poczuj humor, szok i zaskoczenie tą niezwykłą historią miłosną, która rozkwitła na drodze do Santiago.

Tu możesz kupić książkę: https://www.amazon.co.uk/Catching-Camino…/dp/0955583667/?fbclid=IwAR2x1bUbows2-Y3hKgxiAAtUXOoGRD9Q_XT5UcAtq-yIa0SJ9bt8heCdN60

Jim Yates

Opr: Bogdan Feręc

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Francja: Trwają pro
CIS: Marszałek Sena