Jeszcze latem badania nad czterodniowym tygodniem pracy

W Irlandii coraz częściej mówi się o zmianie modelu tygodnia pracy, ale pojawiające się w tym zakresie opracowania, nie są jeszcze jednoznaczne, więc irlandzki rząd postanowił samodzielnie zbadać, czy w kraju, może to przynieść pozytywne rezultaty?

Jak powiedział Leo Varadkar, „pandemia zmusiła do przemyśleń i do ponownej oceny tego, jak ludzie pracują”. Pojawiają się w tej kwestii pytania, a na te należy odpowiedzieć, a jednocześnie, przystosować program do warunków, jakie wymagane są na wyspie. W związku z tym kilka departamentów przeprowadzi szerokie badania, a wyniki, dać mają odpowiedź, czy i w jakim stopniu możliwe jest wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy w Irlandii?

Ocenić należy skutki dla gospodarki, koszty ponoszone przez pracodawców, a także skutki budżetowe, chociaż nie tylko w tym zakresie, prowadzone będą analizy.

Ocena przydatności takiego programu skoncentruje się również na wydajności pracowników, ich samopoczuciu oraz wpływie na różne aspekty życia rodzinnego, bo i te uwarunkowania należy wziąć pod uwagę. Oceniać się będzie także wpływ na rodziny z dziećmi, gdyż nie ma planów, by i szkoły pracowały w systemie czterodniowym, chociaż w pewnym momencie może się okazać, że i takie rozwiązanie zostanie wprowadzone.

Szkolnictwo to jednak specyficzna dziedzina, o czym mówi się na całym świecie, a już teraz uznano, gdyż pokazała to pandemia, że nauka zdalna, wcale nie jest taka dobra.

Wracając do zapowiadanych badań, a te rozpoczną się już za chwilę, sprawdzony zostanie też wpływ zmiany systemu pracy na środowisko, więc zmniejszenie się natężenia ruchu i zanieczyszczenie powietrza.

Sprawdzone zostanie także podczas badań, jak czterodniowy system pracy, wpływa na „zysk” dla rodzin, więc czas, jaki będą mogli poświęcić np. dzieciom, rodzicom i przyjaciołom. Osoby biorące udział w badaniu, ocenią też swoje samopoczucie, ale też będą zobowiązane do udzielenia odpowiedzi, czy nie nudzą się w domu?

Główny nadzór nad programem sprawować ma Departament Przedsiębiorczości i Handlu, ale też Środowiska, Klimatu i Komunikacji, o co zabiegała współprzewodnicząca Socjaldemokracji Róisín Shortall.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: