Jedna trzecia nowych domów kupionych przez instytucje

– Zobowiązanie Leo Varadkara do budowy 40 000 domów rocznie nie jest wiarygodne –

Według rzecznika ds. mieszkalnictwa socjaldemokratów Ciana O’Callaghana nadmierne poleganie państwa na rynku prywatnym w celu rozwiązania kryzysu mieszkaniowego oznacza, że ​​prawie jedna trzecia nowych domów jest obecnie kupowana przez instytucje.

Poseł Cian O’Callaghan:

– Według Social Justice Ireland odsetek nowo wybudowanych domów kupionych przez instytucje wzrósł z 5,6 proc. w 2010 r. do prawie jednej trzeciej w 2019 r. – sześciokrotny wzrost w mniej niż dziesięć lat. Duża część, bo 58 procent, tej działalności pochodziła od państwa, za pośrednictwem władz lokalnych lub zatwierdzonych organów mieszkaniowych. Ale nastąpił również ogromny wzrost odsetka domów kupowanych przez międzynarodowe fundusze inwestycyjne i REIT. Z raportu wynika, że ​​w latach 2016-2019 zakupy dokonywane przez sektor „finansowy i ubezpieczeniowy” wzrosły ponad dwukrotnie, podczas gdy zakupy „sektora nieruchomości” wzrosły o ponad 30 procent. W ciągu zaledwie trzech lat średnia cena domów kupowanych przez instytucje wzrosła z 229 627 euro do 304 811 euro. Social Justice Ireland przedstawia sprawę jasno i twierdzi, że istotnym czynnikiem napędzającym inflację cen domów jest „wprowadzenie na rynek dużych inwestorów o sile nabywczej znacznie przekraczającej siłę nabywczą gospodarstw domowych”. Niedawno rząd wzdrygnął się przed możliwością okiełznania tych funduszy – dając im zielone światło do dalszego hurtowego kupowania mieszkań i nakładania na nie nieefektywnej podwyżki opłaty skarbowej. Problem, który leży u podstaw polityki mieszkaniowej rządu, polega na tym, że przekłada on swoją odpowiedzialność za dostarczanie mieszkań na rynek prywatny. Władze lokalne, zatwierdzone instytucje mieszkaniowe i fundusze inwestycyjne konkurują ze zwykłymi nabywcami o skromną podaż mieszkań, która istnieje w rzeczywistości. W weekend Leo Varadkar ogłosił, że chce budować 40 000 domów rocznie. Biorąc pod uwagę, że Fine Gael, rządzący od dziesięciu lat, nigdy nie zdołali osiągnąć celu Odbudowy Irlandii, zakładającego 25 000 domów rocznie, to zobowiązanie nie jest w najmniejszym stopniu wiarygodne. Jeśli jednak poważnie myśli o dramatycznym zwiększeniu podaży, jest na to sposób. Musi porzucić nieudaną strategię rządu polegającą na nadmiernym poleganiu na rynku prywatnym, a państwo musi budować nowe domy na dużą skalę. Według Social Justice Ireland państwo posiada wystarczającą ilość ziemi, aby zapewnić budowę 414 000 domów. Wszystko, czego potrzebujemy, to polityczna wola, aby to zrobić.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: SocDem

Polska-IE: Udostępnij
Dobrobyt gospodarstw
Wycofanie wsparcia n
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian