Jeden na pięciu najemców wydaje 50% swoich zarobków na czynsz

Niewiele jest osób w Irlandii, które mieszkając w wynajętym domu, mogą powiedzieć, że nie mały problemu ze znalezieniem lokum.

Najnowsze badania, które opublikowane zostały przez organizację Threshold pokazały, że aż 91% obecnych najemców, miało większe lub mniejsze trudności ze znalezieniem nowego mieszkania. Tylko 15% ze wszystkich ankietowanych, a w badaniu udział wzięło nieco ponad 150 osób, więc w irlandzkich realiach, takie badanie uważa się za niemiarodajne, mieszka w wynajmowanym lokalu z wyboru. Większość wynajmujących domy i mieszkania dodaje, iż mieszkają w wynajętych lokalach, ponieważ nie stać ich na kupno własnego domu.

Jedna na pięć osób wynajmujących mieszkanie lub dom, ze swojej pensji, wydaje na czynsz ponad 50% swojego miesięcznego wynagrodzenia, a 57% przeznacza na ten cel, ponad 30% swoich zarobków netto.

1/4 najemców w ubiegłym roku otrzymała podwyżkę czynszu, z czego 44% o 4%, ale tylko dlatego, że ich mieszkanie lub dom, znajduje się w strefie z zakazem podnoszenia czynszu, czyli w Rent Pressure Zone. Niecała połowa lokatorów obawia się o swoją przyszłość, więc nie mają pewności, czy będą mogli mieszkać w lokalu przez dłuższy czas, a 41% z najemców zamieszkuje obecnie wynajmowany lokal rok lub krócej. W kategorii bezpieczeństwo mieszkaniowe 43% lokatorów zmuszonych było opuścić mieszkanie, bowiem tego wymagał jego właściciel, a jeden na czterech stwierdził, że nieruchomość miała zostać sprzedana lub właściciel, będzie w niej mieszkać osobiście.

70% osób, które wzięły udział w ankiecie, mieszkało w lokalach wynajętych w prywatnym sektorze najmu i taka sytuacja ma miejsce od sześciu lat lub dłużej i tylko niecałe 50% deklaruje, że swój pierwszy dom, chce kupić w okresie najbliższych 5 lat. 14% stwierdziło, że w czasie najbliższych pięciu lat, nadal będzie wynajmować mieszkanie lub dom, a połowa z nich dodała, że przy wsparciu systemu Housing Assistance Payment.

Zapytano również, jak najemcy radzą sobie z czynszami w czasie pandemii i 37% osób, które straciły część swoich dochodów, wystąpiło z wnioskiem o pandemiczny dodatek do czynszu lub HAP. 10% z ankietowanych najemców, deklaruje, iż zalega z czynszem.

Komentująca wyniki badań profesor socjologii Niamh Hourigan stwierdziła, że prywatny rynek najmu mieszkań, nadal jest w kraju bardzo niepewny, koniunkturalny i aby sytuacja uległa poprawie, na rynek najmu trafiać musi znacznie więcej mieszkań zarządzanych przez państwo. Wtedy, wpłynie to na prywatnych właścicieli domów, którzy nie będą traktować swoich lokatorów przedmiotowo.

Bogdan Feręc

Źr: Threshold

Polska-IE: Udostępnij
Święta Bożego Nar
Inspektorzy licencji
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian