Jakość wody w kranach zaprowadzi Irlandię przed sąd?

Komisja Europejska uznała, że Irlandia nadal nie zastosowała się do dyrektywy dotyczącej jakości wody pitnej z 2003 roku, co może doprowadzić wyspę przed sąd.

Komisja Europejska grozi, iż wystąpi przeciwko Irlandii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli nie otrzyma wyczerpujących i zadowalających wyjaśnień w sprawie jakości wody. Pozew dotyczyć może wysokiego stężenia potencjalnie niebezpiecznych substancji, w tym trihalometanu (THM), który wodociągami dostarczany jest około 300 000 mieszkańców wyspy.

Członkowie Komisji Europejskiej podkreślili fakt, że wysoki poziom THM wpływa na pogorszenie się stanu nerek, wątroby, ośrodkowego układu nerwowego, ale może też wpływać na wzrost zachorowań na raka pęcherza moczowego oraz jelita grubego. Komisja argumentowała jednocześnie, iż istnieją dowody, że THM wpływa na problemy ze wzrostem i żywotnością płodów, ale może też wiązać się z wadami rozwojowymi płodów.

W sprawie wypowiedziała się rzeczniczka Departamentu Mieszkalnictwa, Planowania i Samorządu Lokalnego, która powiedziała, że informacja przekazana przez Komisję Europejska, jest obecnie badana.

Irlandzki rząd otrzymał 3-miesięczny termin na złożenie wyjaśnień, a o ile nie odniesie się do nich w terminie, sprawa skierowana zostanie przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Bogdan Feręc

Źr: KE/Dept. of Housung

Polska-IE: Udostępnij...
Nadal nie ma decyzji
Ryanair zwolnił 250
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish