Jak modernizować publiczne szpitale przy wsparciu UE

Zamiast narzekać na niedofinansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce niektóre województwa wzięły sprawy w swoje ręce i przy wsparciu funduszy unijnych realizują ogromne inwestycje w publiczne placówki medyczne działające na swoim terenie. Wzorem do naśladowania w tym zakresie jest m.in. województwo kujawsko-pomorskie.

– Jeśli chodzi o inwestycje w ochronę zdrowia, to przede wszystkim jesteśmy obecnie w trakcie realizacji dużego programu inwestycyjnego, który określamy jako „medyczny pakiet stulecia”. Nigdy wcześniej w naszym województwie nie działo się w tym obszarze tyle co teraz. W ramach tych działań budujemy dwa supernowoczesne kompleksy szpitalne, w Toruniu i Włocławku, oraz modernizujemy i wyposażamy w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną wszystkie lecznice wojewódzkie. Efektem jest coraz wyższy standard diagnostyki, leczenia i opieki oraz optymalne warunki pracy zespołów medycznych – podkreśla Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. 

Na tym jednak nie koniec. 

– Dbamy też, by środki na modernizację i doposażenie trafiały do pozostałych szpitali w naszym regionie, w tym szpitali powiatowych. Nie może być bowiem tak w XXI wieku, że ciężko chorzy ludzie leżą w siedmioosobowych salach bez sanitariatów – dodaje Piotr Całbecki. 

Tego rodzaju inwestycje, jak łatwo się domyślić, są bardzo kosztowne i z pewnością nie udałoby się ich zrealizować w tak szerokim zakresie w Kujawsko-Pomorskiem bez wsparcia finansowego UE. 

Grafika: PAP

Zdrowie w UE

O co chodzi w Europejskiej Unii Zdrowotnej?

– Wydaliśmy już na wspomniane inwestycje łącznie ponad 1,5 mld zł, a do 2030 r. planujemy wydać kolejne 1,2 mld zł. Głównym źródłem finansowania są fundusze unijne, zarówno te bezzwrotne, dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (czyli środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego), jak i zwrotne, konkretnie te pochodzące z tzw. Planu Junckera. Aby skorzystać z tych ostatnich powołaliśmy spółkę celową Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Ryzyko finansowe jest w tym wypadku po stronie Europejskiego Banku Inwestycyjnego. My spłacamy kredyt ze środków bieżących – informuje Piotr Całbecki. 

Co już się zmieniło albo wkrótce się zmieni w kujawsko-pomorskich szpitalach dzięki wspomnianym inwestycjom? Warto podać kilka konkretnych przykładów. 

– Stale modernizowany jest nasz szpital onkologiczny w Bydgoszczy, jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w kraju, stale utrzymująca się w czołówce najlepszych polskich lecznic. Nasze Centrum Onkologii współpracuje z ośrodkami naukowymi w całym świecie. Mamy w nim m.in. bardzo nowoczesne laboratorium zajmujące się diagnostyką genetyczną chorób nowotworowych w celu opracowywania spersonalizowanego leczenia. Wielką metamorfozę przechodzi też szpital psychiatryczny w Świeciu, który jest najstarszą lecznicą tego typu w Polsce. Po modernizacji kompleks ten stanie się funkcjonalny, dopasowany do współczesnych standardów opieki psychiatrycznej – mówi Piotr Całbecki. 

Marszałek jednocześnie podkreśla, że poprawa jakości opieki medycznej m.in. skraca czas leczenia, a ponadto jest też argumentem w kwestii wyboru miejsca pracy dla lekarzy i przedstawicieli pozostałych zawodów medycznych. 

– To ostatnie jest istotne, bo mamy obecnie w Polsce do czynienia z kryzysem kadrowym w służbie zdrowia – podsumowuje Piotr Całbecki.

Na koniec w tym kontekście przypomnijmy jeszcze, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat różnych dostępnych funduszy europejskich na dofinansowanie inwestycji w ochronę zdrowia: 

Wiktor Szczepaniak, zdrowie.pap.pl 

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
KIG apeluje o przesu
Prezydent Łodzi na

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>