Jak długo obowiązywać będzie zasiłek pandemiczny?

W tej sprawie jest obecnie więcej pytań i niewiadomych, więc na dobrą sprawę, nie można jeszcze udzielić prostej odpowiedzi, a i głowi się nad tym zagadnieniem rząd.

Tu jednak pojawia się problem, bo 1,23 miliona osób korzysta obecnie z jakiejś formy wsparcia dochodów, ale jest jeszcze grupa 205 000 osób bezrobotnych, którzy już wcześniej, czyli przed pandemią wirusa Covid-19, byli bez pracy. Chodzi o to, że po zakończeniu pandemii, a o ile niemożliwy będzie powrót do pracy pandemicznych bezrobotnych, zasilą oni szeregi osób, które bez zatrudnienia były wcześniej, więc przejdą do grupy średnio- i długotrwale bezrobotnych.

Część ekspertów ds. zatrudnienia wyraża pogląd, iż ta grupa, powinna liczyć na wyższe zasiłki dla osób bezrobotnych, ale są też osoby, które uważają, że tak nie powinno być i pandemiczni bezrobotni, wraz z zakończeniem okresu uznawanego za pandemię, powinni otrzymywać zasiłki w wysokości 203 €.

Nie wiadomo, jak postąpi rząd, jakie będą jego decyzje w kwestii wysokości zasiłków, a i nie wiadomo, czy zasiłek pandemiczny obowiązywał będzie dłużej, niż ustalony okres 12 tygodni.

Minister Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Regina Doherty powiedziała, że na dłuższą metę, nie uda się utrzymać zasiłków pandemicznych w obecnej wysokości, ale nie powiedziała też, czy zasiłki dla tych osób będą nieco wyższe od standardowych, czy też nie.

Dlatego zaczęły pojawiać się pytania, a tych jest sporo i zaczynają się mnożyć, jednak odpowiedzi wciąż brak. Analitycy rynku zatrudnienia pytają więc o następujące kwestie:

– Jak rozwinąć pomoc w zakresie zasiłków pandemicznych na dłuższy okres?

– Czy po 12 tygodniach zasiłek w kwocie 350 € spadnie do poziomu 203 €?

– Jak reagować będą wnioskodawcy pobierający zasiłek pandemiczny?

– Czy osoby korzystające z zasiłków pandemicznych przeniesione zostaną automatycznie na standardowe zasiłki dla poszukujących pracy?

– W jaki sposób państwo będzie subsydiować płace w przypadku problemów finansowych zakładów i przedsiębiorstw?

– Czy podstawowa stawka zasiłku dla bezrobotnych zostanie podniesiona?

To ważne pytania i wszystkie ze sobą się łączą, a o ile pewne przywileje zostaną pozostawione jednej z grup, może to doprowadzić do sytuacji nierówności opiekuńczej państwa. Jeżeli tak się stanie, to rząd, może narazić się na pozwy ze strony bezrobotnych lub chroniących ich interesy instytucji, a to doprowadzi do wzrostu napięcia w kraju.

Bogdan Feręc

Polska-IE: Udostępnij...
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish