Izrael winny nieludzkiej kampanii wyburzeń we Wschodniej Jerozolimie

Rzecznik Sinn Féin ds. Spraw Zagranicznych i Obrony John Brady potępił bezduszną i nieludzką politykę wyburzania przez Izrael.

Ta polityka pozostawia palestyńskim rodzinom wybór między wyburzeniem własnych domów lub zmuszeniem do opłacenia rachunku, jeśli Izraelczycy sami dokonają wyburzenia.

Poseł z Wicklow powiedział:

– Rodziny palestyńskie w dzielnicach al-Bustan w Silwan, Batn al-Hawa, Sheik Jarret i na okupowanych terytoriach palestyńskich są przedmiotem okrutnej i nieludzkiej kontroli ze strony władz izraelskich. Obecnie mamy sytuację, w której 1500 Palestyńczyków staje przed dylematem albo poddać się izraelskim żądaniom wyburzenia ich własnych domów pod przymusem w Silwan, albo czekać na pojawienie się izraelskich władz, które zrobią to za nich, by dodać kolejną zniewagę w postaci pokrycia kosztu wyburzenia. Niezależnie od tego, jak okrutne i nieludzkie jest to, że intencja stojąca za wyburzeniami jest zamaskowana językiem biurokracji, zaprojektowanym w celu przesłonięcia politycznych i ideologicznych przesłanek, które leżą u podstaw izraelskich celów ekspansjonistycznych we Wschodniej Jerozolimie i poza nią. Odmawiając Palestyńczykom, z których wielu jest uchodźcami zmuszonymi do opuszczenia swoich domów po izraelskiej aneksji, pozwolenia na wznoszenie mieszkań, Gmina Jerozolima twierdzi, że jest to kwestia planowania i że po prostu usuwają nielegalne mieszkania. Według ONZ, co najmniej jedna trzecia wszystkich palestyńskich domów we Wschodniej Jerozolimie nie posiada pozwolenia na budowę wydanego przez Izrael, co naraża ponad 100 000 Palestyńczyków w Jerozolimie na wysiedlenie. Podczas szczytu pandemii w 2020 r. Izraelczycy zburzyli 175 palestyńskich nieruchomości. Obawiając się dalszych kar, 47% tych wyburzeń wykonali sami właściciele. Kampania eksmisji i wysiedleń jest prowadzona przez żydowskie organizacje osadników, takie jak Ateret Cohanim, która uzbroiła izraelskie sądy, jako mechanizm, który ma wpłynąć na swoją strategię eksmisji rodzin palestyńskich z całej Wschodniej Jerozolimy. Nowy izraelski rząd Naftali Bennet w zeszłym tygodniu zatwierdził 31 nowych projektów budowy osiedli na Zachodnim Brzegu w wielu żydowskich osiedlach. Planowane budynki obejmują centrum handlowe i dwie synagogi. Są to pierwsze nielegalne ekspansje osadnictwa zatwierdzone przez nowy rząd i są wyraźnym sygnałem, że pomimo obalenia Netanjahu, izraelska ekspansja na terytoria palestyńskie będzie kontynuowana. Przymusowe wysiedlenie Palestyńczyków na terytoriach okupowanych jest nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Ale Izrael pozostaje niesankcjonowany przez społeczność międzynarodową, która odmawia zaangażowania się w tę sprawę w jakikolwiek znaczący sposób. Irlandia, poprzez przyjęcie wniosku Sinn Féin w sprawie aneksji ziem palestyńskich, dała rządowi irlandzkiemu upoważnienie do przedstawienia kwestii aneksji, wyburzenia palestyńskich domów UE, Radzie Bezpieczeństwa ONZ i na szerszej arenie. Ale rząd milczał i od czasu przyjęcia wniosku skutecznie siedział na swoich rękach. Rząd ma moralny obowiązek wypowiadania się w tej sprawie, skupienia uwagi społeczności międzynarodowej na tym, co dzieje się z narodem palestyńskim oraz pracy nad wprowadzeniem rodzaju i siły sankcji, które pomogą położyć kres apartheidowym praktykom władz izraelskich. 

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Ponad 4 miliony zasz
Konieczna jest zmian
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian