Istotne zmiany na brytyjskiej granicy

Już za kilka dni na granicy z Wielką Brytanią, dokonają się poważne zmiany, a te dotyczyć będą wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

W związku z opuszczeniem przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Unii Europejskiej, władze w Londynie, co zgodne jest z wynegocjowaną umową, od 1 października 2021 roku, zmieniają zasady przekraczania ich granicy. Od przyszłego miesiąca, wjazd lub wejście na obszar Wielkiej Brytanii, możliwe będzie po okazaniu ważnego paszportu, a zniknie możliwość wjazdu z wykorzystaniem innych dokumentów, w tym dowodów osobistych.

Będą tutaj jednak pewne wyjątki, bo z przywilejów skorzystają np. Irlandczycy, ale i Polacy.

W przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie wymagany paszport, a wystarczy, iż mają status osoby osiedlonej i na podstawie ich dowodu osobistego, ten został wydany. Tym samym Polacy z brytyjską rezydencją, do końca 2025 roku, nadal będą mogli przekraczać granicę Królestwa na podstawie dowodu osobistego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przypomina, iż dokument podróży, powinien być w dobrym stanie technicznym, gdyż dochodziło już do przypadków, kiedy władze UK, odmówiły prawa wjazdu, a stało się to na podstawie zniszczonego paszportu lub dowodu. Polski MSZ dodaje, że zdjęcie także powinno być w dokumencie aktualne, bo i ten drobny szczegół, może spowodować odmowę wjazdu do Albionu.

Wjeżdżający do UK ze statusem osoby osiedlonej, a używający dowodu osobistego, mają z tym dokumentem powiązany swój profil i służby graniczne, sprawdzać będą każdą osobę, która wjechać chce na teren Królestwa.

Każda inna osoba, która przekraczać będzie granicę po 30 września tego roku, wyłącznie po okazaniu paszportu, a Wielka Brytania, zagwarantowała sobie też prawo do odmowy udzielenia zezwolenia wjazdu na jej teren, o ile uzna, że istnieją choćby podejrzenia, iż osoba, może sprawiać kłopoty lub planuje, nielegalne pozostanie w Wielkiej Brytanii bez wymaganego zezwolenia.

Bogdan Feręc

Źr: MSZ

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Wystarczy zaświadcz
Ta ostatnia…, ciep